TERMENI ╚śI CONDI╚ÜII

 

 1.  Informa╚Ťii generale

Prezentul document reglementeaz─â termenii ╚Öi condi╚Ťiile pentru utilizarea site-ului Academia de Investi╚Ťii (denumit în continuare „Termeni ╚Öi Condi╚Ťii”) ╚Öi stabile╚Öte condi╚Ťiile în care orice persoan─â poate accesa ╚Öi utiliza con╚Ťinutul site-ului, precum ╚Öi condi╚Ťiile care se aplic─â raporturilor juridice ce se nasc între Academia de Investi╚Ťii ╚Öi Utilizator, prin plasarea de c─âtre Utilizator a unei Comenzi în vederea achizi╚Ťion─ârii produselor furnizate de Academia de Investi╚Ťii.

Termenii ╚Öi Condi╚Ťiile de mai jos sunt aplicabile între p─âr╚Ťi ╚Öi au valoarea unui acord între Utilizator ╚Öi societatea FELIX MEDIA CONSULTING S.R.L. sau alte societ─â╚Ťi asociate ori colaboratoare ale acesteia care identific─â agentul economic (denumite în continuare „Academia de Investi╚Ťii”), Academia de Investi╚Ťii fiind proprietarul Site-ului.

Orice utilizator al Site-ului are obliga╚Ťia, înainte de a vizita sau utiliza paginile Site-ului, s─â citeasc─â ╚Öi s─â studieze cu aten╚Ťie Termenii ╚Öi Condi╚Ťiile, precum ╚Öi Politica privind protec╚Ťia datelor cu caracter personal ╚Öi de confiden╚Ťialitate (denumit─â în continuare „Politica de confiden╚Ťialitate) ╚Öi Politica de utilizare a Cookie-urilor (denumit─â în continuare „Politica de cookies”).

În cazul în care Vizitatorul sau Utilizatorul nu este de acord ╚Öi nu accept─â prezentele Termeni ╚Öi Condi╚Ťii, acesta este rugat s─â p─âr─âseasc─â Site-ul, s─â înceteze folosirea acestuia ╚Öi s─â nu plaseze o Comand─â. Continuarea navig─ârii pe Site ╚Öi plasarea unei Comenzi implic─â acceptarea expres─â, deplin─â ╚Öi necondi╚Ťionat─â a acestor Termeni ╚Öi Condi╚Ťii, a Politicii de confiden╚Ťialitate ╚Öi a Politicii de cookies, precum ╚Öi exprimarea acordului cu privire la con╚Ťinutul acestora.

Academia de Investi╚Ťii î╚Öi asum─â ╚Öi î╚Öi rezerv─â dreptul de a face orice modificare privind prevederile Termenilor ╚Öi Condi╚Ťiilor, ale Politicii de confiden╚Ťialitate ╚Öi ale Politicii de cookies, în mod discre╚Ťionar, precum ╚Öi de a ╚Öterge sau ad─âuga orice informa╚Ťii, de a suspenda sau întrerupe utilizarea Site-ului sau a oric─ârei p─âr╚Ťi a acestuia, în orice moment ╚Öi f─âr─â vreo notificare prealabil─â, iar Vizitatorul sau Utilizatorul Site-ului este de acord ╚Öi accept─â aceast─â prevedere.

Academia de Investi╚Ťii poate publica informa╚Ťii cu privire la diverse promo╚Ťii sau reduceri practicate în anumite perioade de timp, de c─âtre acesta sau de c─âtre oricare alt ter╚Ť cu care are încheiate contracte de parteneriat sau se afl─â în rela╚Ťii de colaborare. Produsele care fac obiectul promo╚Ťiei sau campaniei de orice tip sunt supuse termenilor ╚Öi condi╚Ťiilor prev─âzute pentru respectiva promo╚Ťie, astfel cum sunt prezentate pe Site sau pe paginile media sociale asociate Academia de Investi╚Ťii ╚Öi sunt completate de prezentele Termeni ╚Öi Condi╚Ťii. Eventualele promo╚Ťii prezentate sunt valabile numai pe durata ╚Öi în limita men╚Ťionate în cadrul anun╚Ťurilor privind campaniile desf─â╚Öurate, fie pe Site, fie pe paginile media sociale asociate.

 1.  Cine suntem?

Suntem FELIX MEDIA CONSULTING S.R.L., persoan─â juridic─â român─â, cu sediul social în Targoviste, str. Nicolae Filipescu nr.10, înregistrat─â la Registrul Comer╚Ťului sub nr. J15/612/2021, având CUI 44122433, e-mail: [email protected]. No╚Ťiunea de Academia de Investi╚Ťii poate cuprinde ╚Öi alte persoane juridice asociate sau colaboratoare ╚Öi care identific─â agentul economic.

 1.  Defini╚Ťii

În cadrul acestor Termeni ╚Öi Condi╚Ťii, cu excep╚Ťia cazului în care se prevede expres altfel, sintagmele men╚Ťionate mai jos vor avea urm─âtoarele semnifica╚Ťii:

Comand─â

reprezint─â o solicitare plasat─â de Utilizator, prin intermediul c─âreia acesta î╚Öi exprim─â angajamentul de a achizi╚Ťiona unul sau mai multe Produse furnizate, cu respectarea Termenilor ╚Öi Condi╚Ťiilor din prezentul document, printr-un mijloc de comunicare la distan╚Ť─â

Comision marketing

reprezint─â suma de bani pe care Academia de Investi╚Ťii o achit─â sau o restituie c─âtre membrii afilia╚Ťi în scop de marketing, pentru promovarea Academia de Investi╚Ťii, în temeiul ╚Öi în condi╚Ťiile unui acord sau unui contract încheiat ulterior cu anumi╚Ťi Utilizatori

Cont

reprezint─â sec╚Ťiunea de pe Site accesibil─â Utilizatorului, prin intermediul c─âreia acesta furnizeaz─â, în vederea identific─ârii, o adres─â de e-mail ╚Öi o parol─â care permit accesarea Produsului achizi╚Ťionat, precum ╚Öi contul de membru pentru marketing afiliat creat în cazul anumitor Utilizatori

Contract

reprezint─â acordul de voin╚Ťe exprimat la distan╚Ť─â, prin accesarea butonului de plasare a Comenzii „Complete my purchase”, intervenit între Academia de Investi╚Ťii ╚Öi Utilizator, f─âr─â prezen╚Ťa fizic─â simultan─â a P─âr╚Ťilor, cu privire la vânzarea, respectiv achizi╚Ťionarea unuia sau mai multor Produse ╚Öi cu respectarea prevederilor legale ╚Öi a termenilor ╚Öi condi╚Ťiilor pentru prestarea online a anumitor servicii

Con╚Ťinut

reprezint─â orice text, imagine, grafic─â, fotografie, desen, audio, video, scripturi, precum ╚Öi orice alt─â form─â de informa╚Ťie care poate fi stocat─â pe un computer ╚Öi care este cuprins─â în Produsele achizi╚Ťionate sau pe Site

GDPR

reprezint─â Regulamentul (UE) 2016/679 adoptat de Parlamentul European ╚Öi Consiliul Uniunii Europene la data de 27 aprilie 2016, privind protec╚Ťia persoanelor fizice în ceea ce prive╚Öte prelucrarea datelor cu caracter personal ╚Öi privind libera circula╚Ťie a acestor date ╚Öi de abrogare a Directivei 95/46/CE – Regulamentul general privind protec╚Ťia datelor

Informa╚Ťie confiden╚Ťial─â

reprezint─â orice fel de informa╚Ťie în leg─âtur─â cu Utilizatorul sau Academia de Investi╚Ťii, asocia╚Ťii, afilia╚Ťii sau colaboratorii acestora sau cu prezentul contract ╚Öi care este pus─â la dispozi╚Ťie înainte sau dup─â data încheierii contractului. Informa╚Ťii confiden╚Ťiale pot fi ╚Öi informa╚Ťiile cuprinse în Produse

Parte / P─âr╚Ťi

reprezint─â atât Academia de Investi╚Ťii, cât ╚Öi orice persoan─â cu capacitate deplin─â de exerci╚Ťiu sau persoan─â juridic─â care, prin reprezentantul s─âu autorizat, încheie un contract cu Academia de Investi╚Ťii ╚Öi este de acord cu prezentele Termeni ╚Öi Condi╚Ťii

Politica de confiden╚Ťialitate

reprezint─â furnizarea de informa╚Ťii cu privire la confiden╚Ťialitatea ╚Öi prelucrarea de c─âtre Academia de Investi╚Ťii a datelor cu caracter personal ale Utilizatorului ╚Öi face parte integrant─â din ace╚Öti Termeni ╚Öi Condi╚Ťii

Politica de cookies

reprezint─â furnizarea de informa╚Ťii cu privire la fi╚Öierele de tip „cookie” pe care Site-ul nostru le colecteaz─â, precum ╚Öi scopurile pentru care acestea sunt folosite ╚Öi face parte integrant─â din ace╚Öti Termeni ╚Öi Condi╚Ťii

Pre╚Ťul

reprezint─â tariful achitat de Utilizator pentru achizi╚Ťionarea unui Produs

Academia de Investi╚Ťii / noi / nou─â / al nostru

reprezint─â FELIX MEDIA CONSULTING S.R.L. sau societ─â╚Ťile asociate ori colaboratoare care identific─â agentul economic – persoane juridice române, constituite ╚Öi func╚Ťionând în conformitate cu legile din România, care furnizeaz─â Produsele g─âsite pe Site-ul web ╚Öi care de╚Ťin proprietatea Site-ului

Produs

reprezint─â pachetul de materiale furnizat prin intermediul Site-ului ╚Öi care poate fi achizi╚Ťionat de c─âtre Utilizator, contra cost, ca urmare a plas─ârii unei Comenzi. Acesta poate avea forma unui newsletter, a unui curs video, a unui abonament în cadrul unei academii online de cursuri video, pe baz─â de subscrip╚Ťii lunare sau anuale, precum ╚Öi a accesului la diferite grupuri sau programe de afiliere

Program afiliere marketing

reprezint─â colaborarea prin care anumi╚Ťi Utilizatori, înregistra╚Ťi ca afilia╚Ťi, promoveaz─â produsele Academia de Investi╚Ťii c─âtre publicul larg, în schimbul ob╚Ťinerii unui comision aferent, anun╚Ťat în prealabil de c─âtre Academia de Investi╚Ťii fie pe Site, fie pe paginile media sociale asociate, comision care este achitat în temeiul ╚Öi în condi╚Ťiile stabilite în cadrul unui acord sau unui contract încheiat ulterior

Site-ul / site-ul nostru

reprezint─â site-ul web www.academiadeinvestitii.ro (sau site-ul web www.academiadeinvestitii.mykajabi.com), orice sec╚Ťiune ╚Öi subsec╚Ťiune a acestuia, precum ╚Öi profilurile/paginile media sociale asociate Academia de Investi╚Ťii, incluzând, dar f─âr─â a se limita la Instagram, Facebook, Youtube

Termeni ╚Öi condi╚Ťii

reprezint─â prevederile descrise în acest document ╚Öi includ ╚Öi Politica de confiden╚Ťialitate ╚Öi Politica de cookies

Tranzac╚Ťie

reprezint─â opera╚Ťiunea de plat─â efectuat─â de c─âtre Utilizator, respectiv de încasare, de c─âtre Academia de Investi╚Ťii, a unei sume de bani ca urmare a plas─ârii unei Comenzi de achizi╚Ťionare a unui Produs furnizat

Utilizator

reprezint─â orice persoan─â care acceseaz─â Site-ul nostru, precum ╚Öi orice persoan─â fizic─â ╚Öi/sau juridic─â, alt─â entitate juridic─â sau filialele sale, persoan─â care are autoritatea, este de acord ╚Öi se oblig─â s─â respecte ace╚Öti Termeni ╚Öi Condi╚Ťii ╚Öi/sau care plaseaz─â o Comand─â în vederea achizi╚Ťion─ârii Produselor oferite de Academia de Investi╚Ťii

Vizitator

reprezint─â orice persoan─â care viziteaz─â, vizualizeaz─â sau acceseaz─â Site-ul

 1.  Condi╚Ťii plasare comand─â ╚Öi utilizare Produse
  • Pentru a putea fi plasat─â în mod legal o Comand─â în vederea achizi╚Ťion─ârii de Produse sau pentru a putea încheia orice alt tip de contract în scop de afiliere marketing, este necesar ca Utilizatorul: (i) s─â aib─â vârsta de cel pu╚Ťin 18 ani ╚Öi/sau s─â aib─â capacitate deplin─â de exerci╚Ťiu ori s─â fie reprezentat sau s─â aib─â încuviin╚Ťarea ori autorizarea reprezentantului legal; (ii) s─â furnizeze informa╚Ťii de contact reale, corecte, complete ╚Öi actualizate; (iii) s─â accepte în mod expres ╚Öi necondi╚Ťionat prezentele Termeni ╚Öi Condi╚Ťii.
  • Utilizatorul se va ab╚Ťine de la plasarea unei Comenzi false sau frauduloase, Academia de Investi╚Ťii rezervându-╚Öi dreptul de a anula Comanda în caz contrar ╚Öi de a lua m─âsurile legale care se impun.
  • Academia de Investi╚Ťii î╚Öi rezerv─â dreptul de a bloca accesul ╚Öi/sau contul oric─ârui Utilizator care încalc─â prezentele reguli sau care nu respect─â condi╚Ťiile ╚Öi modalitatea de colaborare stabilite în cazul afilierii marketing, pe perioad─â determinat─â sau nedeterminat─â, f─âr─â vreo notificare prealabil─â, precum ╚Öi de a se adresa autorit─â╚Ťilor competente în vederea repar─ârii eventualului prejudiciu suferit.
  • Utilizatorul în╚Ťelege ╚Öi se oblig─â s─â respecte interdic╚Ťia de multiplicare, utilizare ori distribuire, în tot sau în parte, a Produsului, precum ╚Öi interdic╚Ťia de folosire a acestuia în afara scopului pentru care a fost vândut, f─âr─â acordul scris ╚Öi prealabil al Academia de Investi╚Ťii.
  • Utilizatorul ia cuno╚Ötin╚Ť─â, în╚Ťelege, accept─â în mod expres ╚Öi se oblig─â s─â nu acceseze Produsele furnizate prin utilizarea sau prin men╚Ťinerea conect─ârii aferente contului, în mod simultan, pe mai mult de dou─â device-uri. Utilizatorul în╚Ťelege c─â nu are permisiunea de a comunica datele sale de identificare aferente contului (user ╚Öi parol─â) pentru a fi utilizate de c─âtre o ter╚Ť─â persoan─â.
  • V─â facem cunoscut faptul c─â echipa noastr─â tehnic─â are posibilitatea de a verifica ╚Öi observa num─ârul de device-uri utilizate pentru accesarea contului. În situa╚Ťiile în care este identificat─â o activitate suspect─â pe contul unui Utilizator, Academia de Investi╚Ťii î╚Öi rezerv─â dreptul de a adopta m─âsuri suplimentare de protec╚Ťie.
  • Sunt interzise vânzarea, revânzarea sau distribuirea în scopuri comerciale a oric─âruia dintre Produsele achizi╚Ťionate de la Academia de Investi╚Ťii.
  • Prin plasarea unei Comenzi, Utilizatorul accept─â ╚Öi î╚Öi exprim─â acordul pentru forma de comunicare la distan╚Ť─â, utilizat─â de Academia de Investi╚Ťii în derularea opera╚Ťiunilor.
  • În cazul în care consider─âm c─â solicitarea Produselor poate avea un scop ilicit sau imoral, ne rezerv─âm dreptul de a refuza furnizarea produsului respectiv ╚Öi de a informa de îndat─â Utilizatorul despre acest refuz.
 2.  Comanda, încheierea contractului ╚Öi programul de afiliere marketing
  • Datele ╚Öi informa╚Ťiile furnizate în pagina de prezentare a Produselor nu constituie o ofert─â din partea Academia de Investi╚Ťii, ci o invita╚Ťie la ofert─â.
  • Comanda poate fi plasat─â numai online, prin selectarea de c─âtre Utilizator a Produsului pe care dore╚Öte s─â îl achizi╚Ťioneze. Ulterior select─ârii Produsului dorit, Comanda va fi plasat─â prin intermediul paginii de comand─â, unde vor fi furnizate urm─âtoarele informa╚Ťii:
   • a) datele comenzii: nume, prenume, adresa de e-mail
   • b) metoda de plat─â: prin selectarea uneia dintre variantele indicate ╚Öi completarea datelor aferente cardului bancar.

Prin plasarea Comenzii, Utilizatorul confirm─â c─â toate datele furnizate sunt corecte, complete ╚Öi reale. În cazul achizi╚Ťion─ârii Produselor digitale, Utilizatorul î╚Öi va crea un cont cu parol─â pentru accesarea acestuia ╚Öi are posibilitatea de a crea ╚Öi un cont de afiliere în scop de marketing.

Programul de afiliere în care se poate înscrie un Utilizator presupune faptul c─â acesta poate ob╚Ťine un comision, în procentul stabilit ╚Öi comunicat în prealabil de Academia de Investi╚Ťii, fie pe Site, fie pe paginile media sociale asociate, în situa╚Ťia în care alte persoane vor achizi╚Ťiona Produse furnizate de Academia de Investi╚Ťii prin folosirea unui link alocat fiec─ârui Utilizator care este membru pentru marketing afiliat.

Utilizatorii care devin afilia╚Ťi în scop de marketing ai Academia de Investi╚Ťii, vor putea beneficia de comisionul pl─âtit ca urmare a promov─ârii Produselor sau paginilor media sociale asociate Academia de Investi╚Ťii, fie prin modalitatea unei restituiri par╚Ťiale a Pre╚Ťului achitat, în cazul în care anumite condi╚Ťii sunt îndeplinite, fie prin plata sumei aferente în temeiul unui contract încheiat ulterior, cu aplicarea ╚Öi a termenilor ╚Öi condi╚Ťiilor stipulate în cadrul acestuia, astfel cum va fi stabilit de comun acord între p─âr╚Ťi.

Pentru identificarea ╚Öi corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor, Utilizatorul are la dispozi╚Ťie adresa electronic─â a Academia de Investi╚Ťii, în vederea semnal─ârii ╚Öi rectific─ârii datelor furnizate eronat.

În situa╚Ťia în care, din orice motive, Comanda nu poate fi procesat─â, acest fapt va fi adus la cuno╚Ötin╚Ťa Utilizatorului în cel mai scurt timp.

Ne rezerv─âm dreptul discre╚Ťionar absolut ╚Öi f─âr─â a fi necesar s─â oferim un motiv, s─â refuz─âm acceptarea unei oferte de achizi╚Ťionare a unuia sau mai multor Produse. În asemenea situa╚Ťii, între p─âr╚Ťi nu se va încheia niciun contract ╚Öi nu vom avea nicio r─âspundere.

Ne rezerv─âm dreptul de a retrage sau de a bloca, în orice moment, Produsele promovate pe Site spre achizi╚Ťionare ╚Öi/sau orice alte informa╚Ťii referitoare la acestea.

Ne rezerv─âm dreptul de a anula o Comand─â plasat─â, în cazul existen╚Ťei unor motive justificate, dintre care putem men╚Ťiona:

 1. suspiciunea de fraud─â;
 2. neefectuarea pl─â╚Ťii;
 3. neacceptarea Tranzac╚Ťiei de c─âtre banca emitent─â a cardului Utilizatorului;
 4. invalidarea Tranzac╚Ťiei de c─âtre procesatorul de carduri;
 5. furnizarea de c─âtre Utilizator a unor date incomplete sau eronate;
 6. suspiciunea rezonabil─â a Academia de Investi╚Ťii c─â Utilizatorul urm─âre╚Öte un scop ilicit sau c─â poate produce orice fel de prejudicii Academia de Investi╚Ťii sau afilia╚Ťilor ori colaboratorilor acestuia;
 7. nerespectarea întocmai a Termenilor ╚Öi Condi╚Ťiilor din prezentul document.

Contractul dintre p─âr╚Ťi se va încheia în momentul în care plata este efectuat─â de c─âtre Utilizator prin intermediul mijloacelor electronice de plat─â, în╚Ťelegându-se prin aceasta momentul în care contul Academia de Investi╚Ťii a fost creditat cu suma achitat─â de Utilizator. În cazul newsletterului oferit în mod gratuit, contractul dintre p─âr╚Ťi se va încheia în momentul în care Produsul distribuit de Academia de Investi╚Ťii este transmis în mod efectiv Utilizatorului.

Orice sume de bani încasate din pl─â╚Ťi realizate în baza unor comenzi care nu au putut fi procesate sau onorate, din orice motive, vor fi rambursate de c─âtre Academia de Investi╚Ťii Utilizatorului.

 1. Pre╚Ť, modalitate de plat─â, reînnoire ╚Öi anulare subscrip╚Ťie  
 • Pre╚Ť ╚Öi modalitate de plat─â

Pre╚Ťul produselor este exprimat în Euro ╚Öi include taxa pe valoarea ad─âugat─â. Pre╚Ťurile prezentate sunt finale, iar tranzac╚Ťiile sunt procesate în lei, la cursul de schimb al b─âncii Utilizatorului, indiferent de valuta contului din care se face plata.

Pre╚Ťul pentru toate Produsele furnizate va fi achitat de Utilizator în avans.

Academia de Investi╚Ťii î╚Öi rezerv─â dreptul s─â modifice sau s─â actualizeze în orice moment Pre╚Ťul Produselor, o astfel de actualizare înlocuind orice alt pre╚Ť afi╚Öat anterior pentru respectivul produs.

În situa╚Ťia în care Pre╚Ťul sau orice alte detalii referitoare la Produse au fost afi╚Öate, din orice motiv, în mod eronat în prezentare, Academia de Investi╚Ťii va informa prin e-mail Utilizatorul care a plasat o Comand─â în aceste condi╚Ťii, în cel mai scurt timp de la momentul constat─ârii erorii.

Academia de Investi╚Ťii nu solicit─â pl─â╚Ťi suplimentare, dar nu este ╚Öi nu poate fi ╚Ťinut responsabil pentru niciun cost suplimentar suportat de Utilizator fa╚Ť─â de Pre╚Ťul Produsului achizi╚Ťionat, incluzând, dar f─âr─â a se limita la, comisioane de transfer sau de conversie valutar─â, aplicate de c─âtre banca emitent─â a cardului Utilizatorului, în situa╚Ťia în care moneda de emitere a cardului este diferit─â de moneda în care este efectuat─â vânzarea.

Academia de Investi╚Ťii va emite ╚Öi va trimite Utilizatorului o factur─â pentru Produsul cump─ârat, în format electronic, la adresa de e-mail furnizat─â de Utilizator, pre╚Ťul de achizi╚Ťie prezentat pe factur─â fiind acela╚Öi cu pre╚Ťul prezentat pe Site la momentul achizi╚Ťiei. În cazul în care Utilizatorul dore╚Öte factur─â personalizat─â pe datele entit─â╚Ťii cump─âr─âtoare, acesta va informa Academia de Investi╚Ťii despre acest aspect ╚Öi va furniza toate informa╚Ťiile necesare din punct de vedere legal pentru emiterea facturii.

Plata produselor se poate efectua prin ordin de plat─â sau prin plat─â cu cardul bancar de credit sau de debit, la momentul plas─ârii Comenzii online, prin intermediul procesatorului de pl─â╚Ťi Stripe sau prin PayPal. În cazul efectu─ârii pl─â╚Ťii cu cardul bancar, Tranzac╚Ťia va ap─ârea pe extrasul de cont cu denumirea Academia de Investi╚Ťii. Utilizatorii reziden╚Ťi în România au cuno╚Ötin╚Ť─â ╚Öi sunt de acord cu faptul c─â nu pot efectua plata prin intermediul Paypal.

Plata online se efectueaz─â în condi╚Ťii de siguran╚Ť─â deplin─â, cu cardul personal sau al companiei cump─âr─âtoare, iar cardurile acceptate la plat─â sunt cele emise sub siglele VISA (Classic ╚Öi Electron) ╚Öi MASTERCARD (inclusiv Maestro, dac─â au cod CVV2/CVC2).

Procesarea datelor de pe cardul bancar este efectuat─â în mod exclusiv pe serverele Stripe. Siguran╚Ťa informa╚Ťiilor este garantat─â de faptul c─â Stripe trimite în mod criptat datele confiden╚Ťiale ale cardului dumneavoastr─â c─âtre banca procesatoare, prin intermediul unei conexiuni securizate.

 • Reînnoire ╚Öi anulare subscrip╚Ťie

În cazul achizi╚Ťiei unei subscriptii, lunare sau anuale, abonamentul va continua pân─â la anularea subscrip╚Ťiei. În acest sens, Utilizatorul ia cuno╚Ötin╚Ť─â ╚Öi î╚Öi exprim─â în mod expres acordul ╚Öi consim╚Ť─âmântul pentru stocarea datelor cardului bancar/contului aferent cu care se achizi╚Ťioneaz─â Produsul, în vederea debit─ârii lunare sau anuale a acestuia de c─âtre procesatorul de pl─â╚Ťi Stripe.

Reînnoirea subscrip╚Ťiei se va efectua în mod automat, lunar sau anual, în func╚Ťie de varianta de Produs achizi╚Ťionat─â. Datele cardului bancar vor fi stocate pe un server securizat, în scopul debit─ârii automate a acestuia, lunar sau anual.

Metoda de plat─â se alege la momentul achizi╚Ťion─ârii Produsului ╚Öi poate fi schimbat─â ulterior din cadrul contului de Utilizator, la sec╚Ťiunea aferent─â, prin urmarea instruc╚Ťiunilor enun╚Ťate. Utilizatorul poate furniza una sau mai multe metode de plat─â.

Dac─â Utilizatorul nu anuleaz─â subscrip╚Ťia înainte de data debit─ârii, acesta autorizeaz─â în mod expres Academia de Investi╚Ťii s─â perceap─â taxa pentru subscrip╚Ťia lunar─â sau anual─â aferent─â urm─âtorului ciclu temporal. În cazul în care metoda principal─â de plat─â este respins─â din orice motiv sau nu mai este valabil─â, Academia de Investi╚Ťii este autorizat s─â perceap─â taxa aferent─â subscrip╚Ťiei prin debitarea oric─âreia dintre celelalte metode de plat─â furnizate de Utilizator.

Taxa pentru reînnoirea subscrip╚Ťiei se va percepe la data corespunz─âtoare din fiecare lun─â sau an a zilei în care s-a efectuat achizi╚Ťia ini╚Ťial─â a Produsului. În anumite situa╚Ťii, data debit─ârii pentru reînnoirea subscrip╚Ťiei poate s─â difere dac─â a fost schimbat─â op╚Ťiunea pentru subscrip╚Ťia aleas─â, dac─â plata nu s-a efectuat cu succes sau dac─â subscrip╚Ťia a fost achizi╚Ťionat─â într-o zi a lunii care nu are corespondent în toate celelalte luni calendaristice.

Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru orice sume datorate ╚Öi neîncasate de c─âtre Academia de Investi╚Ťii ori dac─â o plat─â nu este efectuat─â cu succes din cauza expir─ârii cardului, a lipsei de fonduri suficiente sau din orice alt motiv. În aceste situa╚Ťii, Academia de Investi╚Ťii are dreptul absolut de a suspenda accesul la Produsele achizi╚Ťionate pân─â la data la care debitarea unei metode de plat─â valide va fi efectuat─â cu succes, în cazul în care Utilizatorul nu alege s─â anuleze subscrip╚Ťia. Utilizatorul are cuno╚Ötin╚Ť─â, în╚Ťelege ╚Öi accept─â în mod expres c─â astfel de situa╚Ťii pot conduce la suspendarea accesului ╚Öi c─â dreptul Academia de Investi╚Ťii de a ac╚Ťiona în acest sens este total ╚Öi discre╚Ťionar.

Cu excep╚Ťia situa╚Ťiei în care Academia de Investi╚Ťii va modifica Pre╚Ťurile aplicate pentru Produsele furnizate, taxa pentru subscrip╚Ťia lunar─â sau anual─â va fi debitat─â la aceea╚Öi valoare de la momentul achizi╚Ťiei, inclusiv în situa╚Ťia în care abonamentul a fost achizi╚Ťionat cu reducere. În cazul ╚Öi în momentul în care Pre╚Ťurile aplicate se vor modifica, noile Pre╚Ťuri se vor aplica nu mai devreme de 30 de zile de la data la care o astfel de modificare a fost comunicat─â Utilizatorilor.

 1.  Livrarea ╚Öi transferul propriet─â╚Ťii

Livrarea Produsului se va realiza dup─â încheierea Contractului, ulterior proces─ârii cu succes a pl─â╚Ťii efectuate de c─âtre Utilizator, prin intermediul po╚Ötei electronice la adresa de e-mail indicat─â de Utilizator la momentul plas─ârii Comenzii ╚Öi/sau prin crearea contului de acces la Produsele digitale, precum ╚Öi la toate celelalte grupuri aferente.

Contul se va putea deschide prin furnizarea datelor necesare, precum adres─â de e-mail ╚Öi parol─â, în cadrul sec╚Ťiunii dedicate de pe Site sau prin accesarea sec╚Ťiunilor indicate în e-mailurile transmise, potrivit instruc╚Ťiunilor existente la momentul respectiv.

Livrarea Produsului se efectueaz─â numai online, în format electronic, astfel c─â în cazul Produselor digitale se prime╚Öte doar o licen╚Ť─â neexclusiv─â ╚Öi nelimitat─â, dreptul de proprietate r─âmânând al nostru sau al colaboratorilor ori afilia╚Ťilor no╚Ötri.

 1.  Drepturi de autor ╚Öi proprietate intelectual─â

Întregul con╚Ťinut al Site-ului nostru ╚Öi al Produselor, precum ╚Öi toate drepturile de autor asupra acestora, reprezint─â proprietate intelectual─â ╚Öi apar╚Ťin Academia de Investi╚Ťii sau furnizorilor no╚Ötri, oferindu-ne drept de folosire asupra acestora, acestea fiind protejate conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor ╚Öi drepturile conexe.

Orice con╚Ťinut, incluzând, dar f─âr─â a se limita la m─ârci, grafice, elemente de grafic─â web, desene, texte, scripturi, imagini statice sau dinamice, logo-uri, audio-uri, video-uri ╚Öi orice alte date, reprezint─â proprietatea intelectual─â a Academia de Investi╚Ťii sau a furnizorilor s─âi ╚Öi pentru orice înc─âlcare a drepturilor decurgând din aceasta, Academia de Investi╚Ťii î╚Öi rezerv─â dreptul de a sesiza instan╚Ťele judec─âtore╚Öti competente, în vederea recuper─ârii integrale a prejudiciului creat, precum ╚Öi de a depune orice plângere se dovede╚Öte a fi necesar─â în fa╚Ťa organelor judiciare, pentru a trage la r─âspundere f─âptuitorul.

Utilizatorului îi este interzis─â copierea, publicarea, distribuirea, multiplicarea, modificarea, transferul c─âtre ter╚Ťi, alterarea, utilizarea neconform─â a Produselor ╚Öi a oric─ârui element din con╚Ťinutul acestora, precum ╚Öi, dac─â este cazul, îndep─ârtarea însemnelor dreptului de autor al Academia de Investi╚Ťii asupra produselor sau participarea în orice mod la transferul, vânzarea, distribuirea de materiale realizate prin copierea, modificarea, afi╚Öarea sau reproducerea elementelor componente ale Produselor, cu excep╚Ťia cazului în care a primit acordul scris, expres ╚Öi prealabil al Academia de Investi╚Ťii. În caz contrar, Academia de Investi╚Ťii î╚Öi rezerv─â dreptul de a recupera orice prejudiciu suferit ca urmare a ac╚Ťiunilor descrise mai sus, fie acesta direct, indirect, prezent sau viitor.

Permisiunea de a utiliza Produsul furnizat este acordat─â unui singur Utilizator, care are posibilitatea de a accesa în acest sens contul creat. Contul poate fi accesat de Utilizator, în mod simultan, numai de pe dou─â device-uri. Atunci când vi se ofer─â acces online la materialul con╚Ťinut în Produs, vi se acord─â o licen╚Ť─â revocabil─â, neexclusiv─â, netransferabil─â ╚Öi perpetu─â pentru a utiliza Produsul furnizat. Nu vi se acord─â dreptul de a înregistra prin metode video sau audio sau prin alte mijloace, con╚Ťinutul Produsului furnizat.

Numele, imaginile ╚Öi logo-urile ╚Öi m─ârcile care identific─â Academia de Investi╚Ťii sau ter╚Ťe p─âr╚Ťi ╚Öi produsele ╚Öi serviciile acestora, sunt supuse drepturilor de autor, drepturilor de design ╚Öi m─ârcilor Academia de Investi╚Ťii ╚Öi/sau ale ter╚Ťilor. Nimic din con╚Ťinutul acestor Termeni ╚Öi Condi╚Ťii nu va fi interpretat ca acordând orice licen╚Ť─â sau drept de utilizare a oric─ârei m─ârci, a drepturilor de design sau drepturilor de autor care apar╚Ťin Academia de Investi╚Ťii sau altor ter╚Ťe p─âr╚Ťi.

Utilizatorul ia cuno╚Ötin╚Ť─â ╚Öi este de acord c─â, nici prin transmiterea Produsului furnizat, nici prin predarea dreptului de accesare a Produsului furnizat, nu are loc niciun transfer al vreunui drept de proprietate intelectual─â cu privire la ideile, conceptele, metodele, graficele, solu╚Ťiile sau m─ârcile con╚Ťinute de Produs ╚Öi care reprezint─â proprietatea exclusiv─â a Academia de Investi╚Ťii sau a unor ter╚Ťe p─âr╚Ťi.

 1.  R─âspunderea ╚Öi limitarea r─âspunderii

Con╚Ťinutul Produselor nu reprezint─â o consulta╚Ťie sau instruire financiar─â ori fiscal─â, astfel cum este reglementat─â de dispozi╚Ťiile legale, ci un îndrumar privind educa╚Ťia economico-financiar─â. În cazul ╚Öedin╚Ťelor de coaching 1:1 în business ╚Öi investi╚Ťii, oferite în cadrul Produsului „Consultanta 1-la-1 ” sau diverselor campanii promovate de Academia de Investi╚Ťii, respectivele consulta╚Ťii sunt oferite de c─âtre speciali╚Öti în domeniu, în func╚Ťie de profilul, informa╚Ťiile furnizate ╚Öi detaliile specifice ale fiec─ârui Utilizator, f─âr─â ca speciali╚Ötii s─â poarte o r─âspundere pentru ac╚Ťiunile sau comportamentul adoptate de un Utilizator ulterior ╚Öedin╚Ťelor sus╚Ťinute. Sfaturile ╚Öi informa╚Ťiile primite de c─âtre Utilizator vor fi furnizate în raport de fiecare situa╚Ťie în parte, cu respectarea termenilor ╚Öi condi╚Ťiilor stabilite de c─âtre fiecare specialist consultant.

Produsele Academia de Investi╚Ťii con╚Ťin un set de materiale, care pot fi atât scrise, cât ╚Öi audio-video ╚Öi pot cuprinde cursuri ilustrate ╚Öi practice, imagini ilustrative, grafice, ghiduri, documente informative, exerci╚Ťii practice ╚Öi concrete, acces la ╚Öedin╚Ťe, coaching, webinarii live, interviuri cu persoane din domeniul financiar, acces la grupuri private ╚Öi alte asemenea informa╚Ťii referitoare la educa╚Ťie economic─â, independen╚Ť─â financiar─â ╚Öi investi╚Ťii.

Academia de Investi╚Ťii a depus toate diligen╚Ťele necesare pentru a realiza Produse complete, corecte ╚Öi care s─â cuprind─â informa╚Ťii reale ╚Öi exacte în ceea ce prive╚Öte aspectele financiare ╚Öi economice prezentate în cuprinsul acestora. Cu toate acestea, Academia de Investi╚Ťii nu î╚Öi asum─â niciun fel de declara╚Ťie, promisiune sau garan╚Ťie cu privire la exactitatea, corectitudinea sau exhaustivitatea Con╚Ťinutului Produselor ╚Öi nici vreo obliga╚Ťie de rezultat sau de diligen╚Ť─â în ceea ce prive╚Öte materialele, documentele ╚Öi/sau con╚Ťinutul acestora ╚Öi exclude în mod expres r─âspunderea pentru orice cost, pierdere sau daun─â suferit─â ca urmare a utiliz─ârii Produselor, precum ╚Öi orice deziderat ca Produsul furnizat s─â satisfac─â pe deplin nevoile fiec─ârui Utilizator.

Academia de Investi╚Ťii nu î╚Öi asum─â responsabilitatea pentru nicio persoan─â care ac╚Ťioneaz─â în mod propriu ca urmare a informa╚Ťiilor cuprinse în cadrul Produselor furnizate sau al opiniilor exprimate în cursurile prezentate ori în cadrul ╚Öedin╚Ťelor de coaching ╚Öi nu poate fi ╚Ťinut responsabil pentru niciuna ╚Öi orice pagub─â care ar putea s─â fie suferit─â de un Utilizator prin folosirea Produselor achizi╚Ťionate, scopul Produselor furnizate fiind adus la cuno╚Ötin╚Ť─â de Academia de Investi╚Ťii.

 1.  Excep╚Ťia de garan╚Ťie

Toate informa╚Ťiile folosite pentru descrierea Produselor (inclusiv, dar f─âr─â a se limita la, imagini statice ori dinamice, text descriptiv, prezent─âri grafice ori audio-video) nu impun nicio obliga╚Ťie din partea noastr─â, acestea având exclusiv rol de prezentare ╚Öi informare.

Utilizatorul în╚Ťelege, accept─â ╚Öi este de acord cu faptul c─â în cazul Produselor electronice sau digitale care presupun acces imediat, acesta nu va beneficia de garan╚Ťie legal─â, în conformitate cu dispozi╚Ťiile în vigoare.

Cu toate acestea, întrucât Academia de Investi╚Ťii dore╚Öte s─â aib─â în permanen╚Ť─â utilizatori mul╚Ťumi╚Ťi, acesta poate implementa o politic─â de garan╚Ťie special─â pentru anumite produse digitale, în sensul c─â poate returna sumele pl─âtite de Utilizator, total sau par╚Ťial, într-un anumit termen ╚Öi cu respectarea anumitor condi╚Ťii. Condi╚Ťiile exacte ale ramburs─ârii sumelor achitate sunt indicate în capitolul destinat acestei sec╚Ťiuni din cadrul prezentelor Termeni ╚Öi Condi╚Ťii.

 1.  Dreptul de retragere/rambursare al Utilizatorului
  • Inexisten╚Ťa dreptului de retragere

Utilizatorul în╚Ťelege ╚Öi accept─â c─â nu beneficiaz─â în mod automat de dreptul de retragere. Prin acceptarea acestor Termeni ╚Öi Condi╚Ťii, Utilizatorul î╚Öi d─â acordul prealabil ╚Öi expres ╚Öi confirm─â c─â a luat cuno╚Ötin╚Ť─â de faptul c─â î╚Öi va pierde dreptul de retragere, în conformitate cu dispozi╚Ťiile legale în vigoare aplicabile contractelor încheiate la distan╚Ť─â, precum ╚Öi cu privire la drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioni╚Öti, cuprinse ╚Öi în cadrul OUG nr. 34/2014, care prev─âd faptul c─â furnizarea de con╚Ťinut digital, care nu este livrat pe un suport material, este exceptat─â de la dreptul de retragere.

Cu toate acestea, Academia de Investi╚Ťii poate decide, la libera sa apreciere ╚Öi discre╚Ťie, c─â va rambursa anumite sume de bani, totale sau par╚Ťiale, în cazuri particulare ╚Öi cu respectarea condi╚Ťiilor men╚Ťionate, îns─â acest fapt nu atrage sub nicio form─â r─âspunderea sau obliga╚Ťia de a proceda într-o astfel de modalitate în mod constant.

 • Politica de rambursare

Datorit─â naturii produselor digitale oferite de Academia de Investi╚Ťii, Utilizatorul nu beneficiaza de dreptul de retragere dupa achizitia oricarui Produs. Nu dorim persoane care vor “doar sa incerce” – toate vanzarile sunt finale.

 1.  Protec╚Ťia datelor ╚Öi confiden╚Ťialitate

P─âr╚Ťile declar─â c─â au luat cuno╚Ötin╚Ť─â ╚Öi respect─â legisla╚Ťia româneasc─â ╚Öi european─â privind protec╚Ťia datelor cu caracter personal în desf─â╚Öurarea activit─â╚Ťilor economice, incluzând, dar f─âr─â a se limita la, Directiva European─â nr. 95/45/CE privind Regulamentul GDPR nr. 679/2016, cu modific─ârile ulterioare.

Aspectele referitoare la confiden╚Ťialitatea ╚Öi prelucrarea datelor cu caracter personal, în momentul plas─ârii unei Comenzi ╚Öi achizi╚Ťion─ârii Produsului furnizat, precum ╚Öi în cazul încheierii altor acorduri sau contracte, sunt guvernate de Politica de confiden╚Ťialitate, care reprezint─â parte integrant─â ╚Öi care completeaz─â ace╚Öti Termeni ╚Öi Condi╚Ťii. V─â rug─âm s─â citi╚Ťi cu aten╚Ťie întregul con╚Ťinut al Politicii de confiden╚Ťialitate, aici.

Parte din scopurile pentru care Academia de Investi╚Ťii colecteaz─â date sau solicit─â Utilizatorului furnizarea de date personale, pot fi: a) pentru a face posibil─â livrarea Produselor comandate; b) pentru confirmarea Comenzii; c) pentru informarea Utilizatorilor privind stadiul Comenzii; d) pentru încheierea altor acorduri, contracte sau colabor─âri; e) pentru îndeplinirea obliga╚Ťiilor legale; f) pentru oferirea de r─âspunsuri la notific─ârile, sesiz─ârile sau reclama╚Ťiile formulate; g) scopuri de marketing ╚Öi publicitate; h) scopuri de monitorizare a vânz─ârilor ╚Öi comportament al Utilizatorilor ╚Öi altele.

Academia de Investi╚Ťii aduce la cuno╚Ötin╚Ťa Utilizatorilor faptul c─â anumite informa╚Ťii privind datele cu caracter personal care le apar╚Ťin, pot fi dezv─âluite în temeiul solicit─ârii ╚Öi în limite prev─âzute de lege, c─âtre diferite organe abilitate ale Statului, precum Parchete, Poli╚Ťie, instan╚Ťe judec─âtore╚Öti ╚Öi altele.

Prin acceptarea prezentelor Termeni ╚Öi Condi╚Ťii, Utilizatorul declar─â c─â accept─â ca datele sale personale s─â poat─â fi incluse în baza de date a Academia de Investi╚Ťii ╚Öi î╚Öi d─â în mod expres acordul ca datele sale personale furnizate s─â fie stocate, utilizate ╚Öi prelucrate în scopul ╚Öi limitele prev─âzute în Politica de confiden╚Ťialitate, de c─âtre Academia de Investi╚Ťii ╚Öi colaboratorii sau afilia╚Ťii s─âi, dar ╚Öi s─â fie cedate sau transferate afilia╚Ťilor s─âi, precum ╚Öi altor entit─â╚Ťi din ╚Ťar─â sau str─âin─âtate, în baza unui angajament de confiden╚Ťialitate din partea acestora ╚Öi cu respectarea legisla╚Ťiei în materie.

P─âr╚Ťile se oblig─â ╚Öi garanteaz─â p─âstrarea confiden╚Ťialit─â╚Ťii Informa╚Ťiilor confiden╚Ťiale puse la dispozi╚Ťie, inclusiv pentru angaja╚Ťii, agen╚Ťii, colaboratorii ori afilia╚Ťii acestora, prevenirea divulg─ârii acestora c─âtre ter╚Ťe p─âr╚Ťi neautorizate, precum ╚Öi folosirea acestora numai în scopurile avute în vedere în prezentul document. Face excep╚Ťie de la aceste prevederi utilizarea datelor în scopuri autorizate în prealabil ╚Öi în scris de c─âtre P─âr╚Ťi ╚Öi sub rezerva termenilor stabili╚Ťi de acestea.

P─âr╚Ťile sunt de acord c─â toate inven╚Ťiile, know-how-ul, informa╚Ťiile de afaceri, comerciale, de performan╚Ť─â cu privire la Produse, tehnice ╚Öi financiare sau orice informa╚Ťii desemnate în mod special ca fiind confiden╚Ťiale ori care pot fi considerate în mod rezonabil ca fiind confiden╚Ťiale, f─âr─â a fi marcate în mod expres astfel, dezv─âluite de una dintre P─âr╚Ťi, celeilalte P─âr╚Ťi, constituie Informa╚Ťie confiden╚Ťial─â ╚Öi apar╚Ťine P─âr╚Ťii care face dezv─âluirea.

Nu fac obiectul prezentei sec╚Ťiuni, nefiind considerate Informa╚Ťii confiden╚Ťiale, cele care:

 1. sunt sau au devenit publice, f─âr─â nicio interven╚Ťie din partea vreuneia dintre P─âr╚Ťi;
 2. sunt puse la dispozi╚Ťia P─âr╚Ťilor pe baze neconfiden╚Ťiale, din surse externe ╚Öi care nu au fost supuse interdic╚Ťiei de dezv─âluire;
 3. sunt cunoscute de una dintre P─âr╚Ťi anterior comunic─ârii informa╚Ťiei de c─âtre cealalt─â Parte ╚Öi f─âr─â nicio obliga╚Ťie de confiden╚Ťialitate;
 4. sunt solicitate în temeiul ╚Öi cu permisiunea legii, în cadrul anumitor proceduri judiciare, de c─âtre diferite organe abilitate cu competen╚Ť─â în materie.

Utilizatorul confirm─â faptul c─â nu va dezv─âlui Informa╚Ťiile confiden╚Ťiale ╚Öi/sau Con╚Ťinutul Produsului niciunei alte persoane, decât în cazul în care este necesar pentru ducerea la îndeplinire a anumitor obliga╚Ťii, cu excep╚Ťia situa╚Ťiei în care acesta este obligat conform legii în vigoare la divulgare. În caz contrar, Academia de Investi╚Ťii î╚Öi rezerv─â dreptul de a se îndrepta împotriva Utilizatorului pentru recuperarea oric─âror prejudicii cauzate ca urmare a dezv─âluirii neautorizate.

 1.  Notific─âri, reclama╚Ťii ╚Öi sesiz─âri

Utilizatorul accept─â în mod expres faptul c─â toate comunic─ârile ╚Öi notific─ârile efectuate în baza sau în leg─âtur─â cu prezentul Contract vor fi intermediate prin po╚Öt─â electronic─â, la adresa comunicat─â de acesta la momentul plas─ârii Comenzii sau prin utilizarea sistemelor de mesagerie existente pe paginile media sociale apar╚Ťinând Academia de Investi╚Ťii ╚Öi Utilizatorului cu care se realizeaz─â comunicarea.

Utilizatorul are posibilitatea de a formula notific─âri, reclama╚Ťii ╚Öi sesiz─âri cu privire la Comanda plasat─â ╚Öi/sau Produsul livrat, la urm─âtoarea adres─â de e-mail: [email protected]. Sesiz─ârile formulate vor fi solu╚Ťionate de Academia de Investi╚Ťii în termen de 30 (treizeci) de zile de la momentul primirii acestora.

Dovada comunic─ârii din partea noastr─â se poate face prin simpla probare a trimiterii comunic─ârii de c─âtre Academia de Investi╚Ťii c─âtre Utilizator.

 1.  For╚Ťa major─â

Niciuna dintre p─âr╚Ťi nu r─âspunde de neexecutarea la termen ╚Öi/sau executarea în mod necorespunz─âtor, total─â sau par╚Ťial─â, a oric─ârei obliga╚Ťii care îi revine în temeiul acestor Termeni ╚Öi Condi╚Ťii (cu excep╚Ťia pl─â╚Ťii Pre╚Ťului), dac─â neexecutarea sau executarea necorespunz─âtoare ori cu întârziere a fost cauzat─â de for╚Ťa major─â. For╚Ťa major─â, ca eveniment neprev─âzut ╚Öi dincolo de controlul rezonabil al uneia dintre P─âr╚Ťi, având defini╚Ťia dat─â de legisla╚Ťia român─â în vigoare, include, f─âr─â a se limita la, acte sau fapte guvernamentale sau ale autorit─â╚Ťilor publice ori locale, pandemii, stare de r─âzboi, acte de terorism, calamit─â╚Ťi naturale, accidente nucleare, acte ale hackerilor sau furnizorilor de servicii de internet.

Dac─â în termen de 15 zile de la apari╚Ťie, evenimentul respectiv nu înceteaz─â, P─âr╚Ťile au dreptul s─â-╚Öi notifice încetarea de plin drept a contractului, f─âr─â vreo alt─â formalitate suplimentar─â, f─âr─â interven╚Ťia instan╚Ťelor judec─âtore╚Öti ╚Öi f─âr─â ca vreuna dintre ele s─â pretind─â daune-interese celeilalte.

 1.  Încetarea acordului

Obliga╚Ťiile ╚Öi r─âspunderea P─âr╚Ťilor care au devenit scadente sau care au fost executate anterior încet─ârii, vor supravie╚Ťui acesteia. Prezentele Termeni ╚Öi Condi╚Ťii produc efecte, cu excep╚Ťia cazului ╚Öi pân─â în momentul în care, oricare dintre P─âr╚Ťi, decide c─â dore╚Öte încetarea acordului.

Ave╚Ťi posibilitatea de a solicita încetarea acordului în orice moment, prin formularea unei notific─âri prin care ne anun╚Ťa╚Ťi c─â nu mai dori╚Ťi s─â folosi╚Ťi Produsele achizi╚Ťionate ╚Öi/sau s─â utiliza╚Ťi Site-ul nostru. Anularea subscrip╚Ťiilor se efectueaz─â în modalitatea indicat─â la capitolul aferent din prezentul document.

Dac─â, în opinia noastr─â rezonabil─â, descoperim c─â, sau v─â suspect─âm c─â, nu a╚Ťi respectat orice termen sau prevedere a prezentelor Termeni ╚Öi Condi╚Ťii, avem posibilitatea de a refuza accesul la Produsele furnizate ╚Öi putem înceta acest acord.

În cazul încet─ârii, din orice motive, a acordului ╚Öi a prezentelor Termeni ╚Öi Condi╚Ťii, clauzele privind r─âspunderea ╚Öi limitarea acesteia, excep╚Ťia de garan╚Ťie, drepturile de proprietate intelectual─â ╚Öi confiden╚Ťialitatea vor continua s─â produc─â efecte.

 1.  Cesiune ╚Öi transfer

Toate produsele furnizate de noi în conformitate cu ace╚Öti Termeni ╚Öi Condi╚Ťii au valoare nominal─â, v─â sunt personale ╚Öi nu pot fi transferate sau atribuite niciunei alte persoane.

Academia de Investi╚Ťii are dreptul de a atribui ace╚Öti Termeni ╚Öi Condi╚Ťii oric─ârei alte companii, f─âr─â o notificare prealabil─â.

Academia de Investi╚Ťii î╚Öi rezerv─â dreptul de a transfera, cesiona, greva, subcontracta sau înstr─âina în orice alt mod Contractul sau oricare dintre drepturile ╚Öi obliga╚Ťiile acestuia care decurg din Contract, c─âtre orice ter╚Ť─â parte, în mod discre╚Ťionar.

 1.  Legisla╚Ťie aplicabil─â ╚Öi jurisdic╚Ťie
  • Prezentul contract, Termenii ╚Öi Condi╚Ťiile prezentate, precum ╚Öi întregul con╚Ťinut al acestora, sunt guvernate ╚Öi interpretate în conformitate cu legea român─â în vigoare.
  • Prezentele Termeni ╚Öi Condi╚Ťii, precum ╚Öi con╚Ťinutul acestora, respect─â legisla╚Ťia în materie ╚Öi regulile privind protec╚Ťia consumatorului, sens în care au fost redactate prin luarea în considerare a Legii nr. 365/2002 privind comer╚Ťul electronic, a Legii nr. 296/2004 privind Codul consumului, a Ordonan╚Ťei Guvernului nr. 21/1992 privind protec╚Ťia consumatorilor, a Ordonan╚Ťei de Urgen╚Ť─â a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioni╚Ötii, precum ╚Öi pentru modificarea ╚Öi completarea unor acte normative, precum ╚Öi Regulamentul GDPR nr. 2016/679 privind protec╚Ťia datelor cu caracter personal.
  • P─âr╚Ťile convin ca eventualele neîn╚Ťelegeri sau litigii ap─ârute în leg─âtur─â cu acordul încheiat, s─â fie solu╚Ťionate pe cale amiabil─â.
  • În m─âsura în care rezolvarea diferendelor pe cale amiabil─â nu este posibil─â, litigiile care ar putea rezulta din orice procedur─â, neîn╚Ťelegere sau solicitare a P─âr╚Ťilor ╚Öi/sau care pot ap─ârea din rela╚Ťia dintre P─âr╚Ťi, contractual─â sau de alt─â natur─â, vor fi înaintate spre solu╚Ťionare instan╚Ťelor de judecat─â române competente din Municipiul Bucure╚Öti.
 2.  NEWSLETTER

Utilizatorul are posibilitatea de a se înscrie pentru a primi Newsletter din partea Academia de Investi╚Ťii. Prin înscriere, aceasta î╚Öi exprim─â acordul expres ╚Öi deplin de a primi e-mailuri periodice.

Utilizatorul are dreptul de a î╚Öi retrage în orice moment acordul privind primirea de Newsletter, f─âr─â nicio obliga╚Ťie suplimentar─â, prin accesarea butonului de dezabonare/unsubscribe care este inclus în fiecare newsletter sau prin trimiterea unui e-mail în acest sens la adresa [email protected].

 1.  Dispozi╚Ťii finale diverse
  • Modific─âri ale Termenilor ╚Öi Condi╚Ťiilor

Ave╚Ťi posibilitatea de a consulta oricând cea mai recent─â versiune a Termenilor ╚Öi Condi╚Ťiilor pe Site-ul nostru, prin accesarea paginii aferente. Ne rezerv─âm dreptul discre╚Ťionar de a actualiza, modifica sau înlocui orice parte a acestor Termeni ╚Öi Condi╚Ťii, prin postarea de actualiz─âri ╚Öi modific─âri pe site-ul web.

Este responsabilitatea oric─ârui Utilizator s─â verifice în mod periodic Site-ul pentru modific─âri. Utilizarea în continuare sau accesarea Site-ului nostru ori a Produselor furnizate, dup─â publicarea oric─âror modific─âri la ace╚Öti Termeni ╚Öi Condi╚Ťii, constituie acceptarea expres─â a modific─ârilor.

 • Validitatea acordului ╚Öi nulit─â╚Ťi

Ace╚Öti Termeni ╚Öi condi╚Ťii reprezint─â întregul acord între dumneavoastr─â ╚Öi Academia de Investi╚Ťii cu privire la Produsul achizi╚Ťionat ╚Öi înlocuie╚Öte orice comunicare oral─â sau scris─â, anterioar─â sau contemporan─â, cu privire la subiectele acoperite de Produsul achizi╚Ťionat.

Orice ambiguit─â╚Ťi în interpretarea acestor Termeni ╚Öi Condi╚Ťii nu vor fi interpretate împotriva P─âr╚Ťii care a redactat acest document.

În cazul în care orice dispozi╚Ťie sau clauz─â a acestor Termeni ╚Öi Condi╚Ťii va fi considerat─â a fi, par╚Ťial sau integral, nul─â, invalid─â, neexecutabil─â sau ilegal─â, aceast─â dispozi╚Ťie î╚Öi va produce totu╚Öi efectele în m─âsura maxim─â permis─â de legea aplicabil─â, iar validitatea sau efectul celorlalte dispozi╚Ťii nu va fi afectat.

 • Link-uri c─âtre site-ul nostru ╚Öi c─âtre alte site-uri

Trimiterea c─âtre Site-ul nostru este permis─â, îns─â cu respectarea unor reguli de conduit─â adecvate în mediul online, ╚Öi cel pu╚Ťin a urm─âtoarelor condi╚Ťii:

 1. în mod echitabil ╚Öi legal;
 2. f─âr─â a fi sugerat─â orice form─â de asociere, recomandare sau aprobare din partea noastr─â, în cazul în care aceasta nu exist─â;
 3. f─âr─â inten╚Ťia calculat─â sau dorit─â de a produce pagube reputa╚Ťiei noastre sau cu scopul de a profita în mod neloial de aceasta.

Încorporarea Site-ului nostru pe alte site-uri web nu este permis─â f─âr─â acordul Academia de Investi╚Ťii exprimat în mod expres, în scris ╚Öi în prealabil.

Este interzis─â trimiterea la Site-ul nostru de pe orice site care încalc─â în mod v─âdit drepturile persoanelor, promoveaz─â violen╚Ť─â, discriminare sau activit─â╚Ťi ilegale ori are con╚Ťinut sexual explicit.

Academia de Investi╚Ťii poate s─â includ─â pe Site-ul web linkuri c─âtre alte site-uri. Cu toate acestea, cu excep╚Ťia situa╚Ťiei în care se men╚Ťioneaz─â în mod expres altfel, site-urile la care se face trimitere nu sunt în controlul ╚Öi r─âspunderea Academia de Investi╚Ťii.

Academia de Investi╚Ťii nu î╚Öi asum─â ╚Öi nu accept─â în niciun fel r─âspunderea pentru con╚Ťinutul site-urilor ter╚Ťe la care poate face trimitere într-o anumit─â perioad─â. Includerea pe Site-ul nostru a unui link c─âtre un alt site web are doar scop de informare ╚Öi nu implic─â nicio sus╚Ťinere a respectivelor site-uri sau a celor care le controleaz─â.

 • Protec╚Ťia consumatorului

Astfel cum a fost men╚Ťionat anterior, Academia de Investi╚Ťii recunoa╚Öte ╚Öi accept─â drepturile consumatorilor ╚Öi declar─â c─â a ╚Ťinut cont de prevederile în materie la momentul redact─ârii prezentelor Termeni ╚Öi Condi╚Ťii ╚Öi punerii la dispozi╚Ťia Utilizatorului a Produselor furnizate.

Pentru situa╚Ťii care pot fi în leg─âtur─â cu protec╚Ťia consumatorului, Utilizatorul poate accesa ╚Öi verifica informa╚Ťiile reg─âsite pe site-ul Autorit─â╚Ťii Na╚Ťionale pentru Protec╚Ťia Consumatorului (ANPC), aici.