POLITIC─é PRIVIND PROTEC╚ÜIA ╚śI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

– POLITIC─é DE CONFIDEN╚ÜIALITATE –

 1. Informa╚Ťii generale

Protec╚Ťia datelor dumneavoastr─â cu caracter personal este important─â pentru Academia de Investi╚Ťii, astfel c─â acord─âm o aten╚Ťie deosebit─â protej─ârii vie╚Ťii private a Vizitatorilor care acceseaz─â site-ul www.academiadeinvestitii.ro, precum ╚Öi a celor ale c─âror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o ter╚Ť─â parte sau la care am avut acces dintr-o alt─â surs─â, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 adoptat de Parlamentul European ╚Öi Consiliul Uniunii Europene la data de 27 aprilie 2016, privind protec╚Ťia persoanelor fizice în ceea ce prive╚Öte prelucrarea datelor cu caracter personal ╚Öi privind libera circula╚Ťie a acestor date ╚Öi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

În acest sens, v─â rug─âm s─â lectura╚Ťi cu aten╚Ťie termenii urm─âtoarei Politici de confiden╚Ťialitate privind protec╚Ťia ╚Öi prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru a în╚Ťelege modul în care vor fi tratate informa╚Ťiile dumneavoastr─â.

Prezenta Politic─â reprezint─â o not─â de informare ╚Öi explic─â practicile online ale Academia de Investi╚Ťii, referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum ╚Öi drepturile de care beneficia╚Ťi cu privire la modul în care informa╚Ťiile dumneavoastr─â sunt utilizate prin intermediul Site-ului Academia de Investi╚Ťii.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuat─â de Academia de Investi╚Ťii se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum ╚Öi cu reglement─ârile privind protec╚Ťia datelor cu caracter personal specifice fiec─ârei ╚Ť─âri în care Academia de Investi╚Ťii opereaz─â.

Prin prezenta Politic─â de protec╚Ťie a datelor cu caracter personal, Academia de Investi╚Ťii dore╚Öte s─â informeze Vizitatorii cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colecteaz─â, utilizeaz─â ╚Öi proceseaz─â, precum ╚Öi cu privire la scopurile prelucr─ârii. În plus, vizitatorii site-ului sunt informa╚Ťi prin intermediul prezentei Politici ╚Öi cu privire la drepturile de care beneficiaz─â.

Facem men╚Ťiunea c─â, în ceea ce prive╚Öte Academia de Investi╚Ťii, prezenta Politic─â este valabil─â ╚Öi se aplic─â atât cu privire la Site-ul web, cât ╚Öi în ceea ce prive╚Öte paginile media sociale asociate brandului ╚Öi numelui nostru, incluzând, dar f─âr─â a se limita la, Instagram (https://www.instagram.com/academiadeinvestitii/), Facebook (https://www.facebook.com/academiadeinvestitii /)

Ca urmare a vizit─ârii Site-ului nostru, ob╚Ťinerii de produse sau interac╚Ťion─ârii cu Academia de Investi╚Ťii prin orice modalitate sau mijloc de comunicare, precum e-mail, telefon sau re╚Ťele sociale, fiecare persoan─â vizat─â confirm─â c─â este de acord cu prezenta Politic─â de confiden╚Ťialitate. În cazul în care nu sunte╚Ťi de acord ╚Öi nu dori╚Ťi s─â accepta╚Ťi informa╚Ťiile, situa╚Ťiile ╚Öi/sau condi╚Ťiile descrise în cadrul Politicii, v─â rug─âm s─â p─âr─âsi╚Ťi Site-ul ╚Öi s─â nu accesa╚Ťi produsele furnizate.

 1. Defini╚Ťii

În cadrul acestei Politici de confiden╚Ťialitate, cu excep╚Ťia cazului în care se prevede expres altfel, sintagmele men╚Ťionate mai jos vor avea urm─âtoarele semnifica╚Ťii:

Consim╚Ť─âmânt

reprezint─â orice manifestare de voin╚Ť─â liber─â, specific─â, informat─â ╚Öi lipsit─â de ambiguitate a persoanei vizate, prin care aceasta accept─â, printr-o declara╚Ťie sau printr-o ac╚Ťiune f─âr─â echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc s─â fie prelucrate

Date cu caracter personal

reprezint─â orice informa╚Ťii privind o persoan─â fizic─â identificat─â sau identificabil─â, în mod direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un num─âr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identit─â╚Ťii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale

Operator

reprezint─â persoana fizic─â sau juridic─â, autoritatea public─â, agen╚Ťia sau alt organism care, singur sau împreun─â cu altele, stabile╚Öte scopurile ╚Öi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal

Persoan─â vizat─â

reprezint─â orice persoan─â fizic─â identificat─â sau identificabil─â ale c─ârei date sunt prelucrate de c─âtre Academia de Investi╚Ťii în calitate de operator, ca de exemplu abona╚Ťi, poten╚Ťiali clien╚Ťi sau vizitatori ai site-ului

Politica de confiden╚Ťialitate / Politica

reprezint─â nota de informare care cuprinde prevederile descrise în acest document ╚Öi se completeaz─â cu Termenii ╚Öi Condi╚Ťiile Site-ului, precum ╚Öi cu Politica de cookies ╚Öi poate fi identificat─â ╚Öi ca Politica de protec╚Ťie a datelor

Politica de cookies

reprezint─â furnizarea de informa╚Ťii cu privire la fi╚Öierele de tip „cookie” pe care Site-ul nostru le colecteaz─â, precum ╚Öi comunicarea scopurilor pentru care acestea sunt folosite ╚Öi completeaz─â prezenta Politic─â, precum ╚Öi Termenii ╚Öi Condi╚Ťiile Site-ului

Prelucrare

reprezint─â orice opera╚Ťiune sau set de opera╚Ťiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau f─âr─â utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozi╚Ťie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restric╚Ťionarea, ╚Ötergerea sau distrugerea

Academia de Investi╚Ťii / noi / nou─â / al nostru

reprezint─â FELIX MEDIA CONSULTING S.R.L. sau societ─â╚Ťile asociate ori colaboratoare care identific─â agentul economic – persoane juridice române, constituite ╚Öi func╚Ťionând în conformitate cu legile din România, care furnizeaz─â produsele g─âsite pe Site-ul web ╚Öi care de╚Ťin proprietatea Site-ului

Regulamentul GDPR / GDPR

reprezint─â Regulamentul (UE) 2016/679 adoptat de Parlamentul European ╚Öi Consiliul Uniunii Europene la data de 27 aprilie 2016, privind protec╚Ťia persoanelor fizice în ceea ce prive╚Öte prelucrarea datelor cu caracter personal ╚Öi privind libera circula╚Ťie a acestor date ╚Öi de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit ╚Öi Regulamentul general privind protec╚Ťia datelor

Site-ul / site-ul nostru

reprezint─â site-ul web www.academiadeinvestitii.ro, orice sec╚Ťiune ╚Öi subsec╚Ťiune a acestuia, precum ╚Öi profilurile/paginile de media sociale asociate Academia de Investi╚Ťii, incluzând, dar f─âr─â a se limita la Instagram, Facebook, Youtube

Termeni ╚Öi condi╚Ťii

reprezint─â furnizarea de informa╚Ťii cu privire la utilizarea site-ului nostru, rela╚Ťionarea cu Academia de Investi╚Ťii, colaborarea ╚Öi acordurile care se încheie între dumneavoastr─â ╚Öi Academia de Investi╚Ťii ca urmare a acces─ârii site-ului ╚Öi ob╚Ťinerii de produse furnizate, precum ╚Öi condi╚Ťiile care se aplic─â raporturilor juridice ce se nasc între p─âr╚Ťi, inclusiv prin acorduri ulterioare

Vizitator

reprezint─â orice persoan─â care viziteaz─â, vizualizeaz─â sau acceseaz─â Site-ul

 1. Operatorul de date cu caracter personal

Operatorul de date cu caracter personal este FELIX MEDIA CONSULTING S.R.L., persoan─â juridic─â român─â, cu sediul social în Targoviste, str. Nicolae Filipescu nr.10, înregistrat─â la Registrul Comer╚Ťului sub nr. J15/612/2021, având CUI 44122433, e-mail: [email protected]. No╚Ťiunea de Academia de Investi╚Ťii poate cuprinde ╚Öi alte persoane juridice asociate sau colaboratoare ╚Öi care identific─â agentul economic.

În calitate de operator de date cu caracter personal, Academia de Investi╚Ťii este responsabil de prelucrarea datelor cu caracter personal care v─â apar╚Ťin ╚Öi pe care le colecteaz─â în mod direct sau din alte surse. Preciz─âm c─â pentru a asigura protejarea ╚Öi prelucrarea în siguran╚Ť─â a datelor dumneavoastr─â, Academia de Investi╚Ťii a depus toate eforturile în vederea implement─ârii unor m─âsuri rezonabile ╚Öi adecvate, tehnice ╚Öi organizatorice.

 1. Responsabilul cu protec╚Ťia datelor (DPO)

Academia de Investi╚Ťii nu are obliga╚Ťia legal─â de a desemna un ofi╚Ťer de protec╚Ťie a datelor personale. În consecin╚Ť─â, orice solicitare în leg─âtur─â cu datele cu caracter personal care v─â apar╚Ťin trebuie adresat─â la datele de contact men╚Ťionate anterior.

În cazul în care ave╚Ťi nel─âmuriri, întreb─âri, observa╚Ťii sau reclama╚Ťii cu privire la prezenta Politic─â sau la utilizarea datelor cu caracter personal pe care le prelucr─âm ori dori╚Ťi s─â v─â exercita╚Ťi oricare dintre drepturile care v─â apar╚Ťin, ne pute╚Ťi trimite oricând solicitarea dumneavoastr─â la adresa de e-mail [email protected].

 1. Care sunt datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucr─âm?

În func╚Ťie de produsele ╚Öi func╚Ťionalit─â╚Ťile pe care dori╚Ťi s─â le accesa╚Ťi sau achizi╚Ťiona╚Ťi, va fi necesar s─â colect─âm, folosim, stoc─âm ╚Öi/sau transfer─âm anumite date personale.

Datele dumneavoastr─â cu caracter personal care vor fi prelucrate sunt urm─âtoarele:

 • date de identificare, precum nume ╚Öi prenume, nume utilizator, dat─â na╚Ötere, gen, ╚Ťar─â etc;
 • date de contact, precum adres─â de domiciliu, adres─â de facturare, adres─â de e-mail, num─âr telefon;
 • date financiare ╚Öi de tranzac╚Ťionare, precum informa╚Ťii referitoare la pl─â╚Ťi sau la cardul ori contul bancar, datele cardului bancar, informa╚Ťii despre produsele achizi╚Ťionate, detalii privind pl─â╚Ťile de la ╚Öi c─âtre persoana vizat─â;
 • date tehnice, precum adres─â IP (internet protocol), date de login, tip browser ╚Öi versiune, set─âri privind loca╚Ťia ╚Öi fusul orar, plug-inuri de browser ╚Öi versiunile acestora, sistem de operare, platform─â de operare ╚Öi alte tehnologii de pe dispozitivele pe care le folosi╚Ťi pentru a accesa acest Site ╚Öi contul de utilizator;
 • date de profil, precum nume de utilizator, parol─â, comenzi plasate, parcurs înregistrat cu privire la produsele achizi╚Ťionate, r─âspunsuri oferite la diferite întreb─âri sau sondaje;
 • date statistice ╚Öi de marketing, precum informa╚Ťii referitoare la utilizarea Site-ului ╚Öi a produselor furnizate, preferin╚Ťe în ceea ce prive╚Öte primirea de materiale de marketing ╚Öi mijloace preferate de comunicare;
 • date agregate, precum colectarea, folosirea ╚Öi partajarea anumitor date statistice sau demografice. Datele agregate pot deriva din datele personale, dar nu sunt considerate ca fiind „date personale” în sensul legii, întrucât aceste informa╚Ťii nu dezv─âluie în mod direct sau indirect identitatea dumneavoastr─â. În situa╚Ťia excep╚Ťional─â în care datele agregate sunt combinate sau corelate cu datele personale astfel încât s─â fie posibil─â identificarea în mod direct sau indirect, datele combinate rezultate vor fi tratate de Academia de Investi╚Ťii ca date personale, care vor fi utilizate în modalitatea descris─â în prezenta Politic─â.

În situa╚Ťia în care nu dori╚Ťi s─â ne furniza╚Ťi informa╚Ťii privind datele personale, v─â atragem aten╚Ťia c─â exist─â posibilitatea s─â nu pute╚Ťi accesa anumite func╚Ťionalit─â╚Ťi, s─â nu pute╚Ťi achizi╚Ťiona produsele furnizate, s─â nu v─â pute╚Ťi abona, s─â nu v─â pute╚Ťi crea ╚Öi/sau accesa contul de utilizator, s─â nu putem încheia eventuale contracte sau colabor─âri necesare ulterior sau s─â nu v─â putem r─âspunde solicit─ârilor adresate.

Academia de Investi╚Ťii poate de╚Ťine date personale ale persoanelor vizate atât ca urmare a interac╚Ťiunii directe, cât ╚Öi prin ob╚Ťinerea acestora în mod indirect sau prin intermediul tehnologiei.

De exemplu, Academia de Investi╚Ťii va primi date personale despre dumneavoastr─â în urm─âtoarele situa╚Ťii:

 • plasare a unei comenzi;
 • creare a unui cont de utilizator;
 • abonare la newsletter;
 • trimitere a unui e-mail sau a unui mesaj privat în cadrul re╚Ťelelor sociale;
 • adresarea unui comentariu pe platformele sociale, etichetarea noastr─â în cadrul unor post─âri sau distribuirea con╚Ťinutului nostru.
 1. Principii privind prelucrarea datelor

Academia de Investi╚Ťii se oblig─â s─â respecte principiile de protec╚Ťie a datelor cu caracter personal prev─âzute de GDPR, pentru a se asigura c─â toate datele sunt:

 • prelucrate în mod corect, legal ╚Öi transparent;
 • colectate în scopuri specificate, explicite ╚Öi legitime;
 • adecvate, relevante ╚Öi limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 • corecte ╚Öi actualizate;
 • p─âstrate într-o form─â care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucr─ârii;
 • procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care s─â asigure o securitate adecvat─â a prelucr─ârii, astfel încât datele s─â fie integre, confiden╚Ťiale ╚Öi disponibile.
 1. Baza legală și scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
 • În conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau execut─ârii contractului. Pentru a putea s─â v─â oferim produsele noastre sau pentru a încheia eventuale contracte ulterioare de colaborare, este nevoie s─â prelucr─âm date cu caracter personal care v─â apar╚Ťin, precum nume, prenume, adres─â de e-mail, adres─â de domiciliu sau re╚Öedin╚Ť─â, cod numeric personal, serie ╚Öi num─âr buletin sau carte de identitate.
 • În conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obliga╚Ťii legale, inclusiv de natur─â fiscal─â. În vederea îndeplinirii anumitor obliga╚Ťii impuse de autorit─â╚Ťile fiscale în leg─âtur─â cu facturarea, rambursarea anumitor sume, plata de comisioane pentru afiliere marketing sau raportarea anumitor informa╚Ťii c─âtre autorit─â╚Ťi, Academia de Investi╚Ťii poate s─â solicite ╚Öi s─â prelucreze o serie de date personale, precum nume, prenume, adres─â de domiciliu sau re╚Öedin╚Ť─â, cod numeric personal, serie ╚Öi num─âr buletin sau carte de identitate.
 • În conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dac─â persoana vizat─â ╚Öi-a dat consim╚Ť─âmântul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

Academia de Investi╚Ťii se bazeaz─â pe consim╚Ť─âmânt doar în scop de marketing direct, situa╚Ťie în care acesta este solicitat în mod expres. Ca atare, în anumite cazuri, datele cu caracter personal vor fi utilizate în scop de a) poten╚Ťiale transmiteri de newslettere sau alte mesaje de marketing, de informare sau comerciale; b) eventuale particip─âri la diferite concursuri sau promo╚Ťii.

 • În conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul intereselor legitime urm─ârite de operator sau de o parte ter╚Ť─â pentru desf─â╚Öurarea obiectului de activitate. O atare situa╚Ťie va avea în vedere ╚Öi analizarea interesului dumneavoastr─â, precum ╚Öi faptul ca drepturile ╚Öi libert─â╚Ťile fundamentale s─â nu fie afectate. Interesul legitim poate fi reprezentat de asigurarea de c─âtre Academia de Investi╚Ťii a unei func╚Ťionalit─â╚Ťi corecte a Site-ului, precum ╚Öi a unei îmbun─ât─â╚Ťiri permanente a experien╚Ťei vizitatorilor Site-ului.

Procesarea formularului de achizi╚Ťionare a unui produs de pe prima pagin─â a Site-ului ╚Öi procesarea formularului de accesare a newsletterului

Academia de Investi╚Ťii va folosi informa╚Ťiile pe care le furniza╚Ťi în sec╚Ťiunea corespunz─âtoare de plasare a unei comenzi pentru achizi╚Ťionarea unui produs sau în sec╚Ťiunea corespunz─âtoare de colectare a emailului, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastr─â.

Prin furnizarea oric─âror date cu caracter personal prin intermediul site-ului www.academiadeinvestitii.ro, în╚Ťelege╚Ťi ╚Öi sunte╚Ťi de acord c─â datele dumneavoastr─â vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile prezentei Politici de protec╚Ťie a datelor apar╚Ťinând Academia de Investi╚Ťii.

Academia de Investi╚Ťii se oblig─â s─â nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excep╚Ťia situa╚Ťiei în care va fi necesar, în mod rezonabil, s─â fie folosite ╚Öi pentru un alt scop, compatibil cu cel al prelucr─ârii ini╚Ťiale sau în cazul în care exist─â consim╚Ť─âmântul dumneavoastr─â expres pentru a le utiliza ╚Öi în alte scopuri.

Procesare în scop de facturare

Academia de Investi╚Ťii va folosi informa╚Ťiile pe care le furniza╚Ťi în sec╚Ťiunea de plasare a unei comenzi pentru achizi╚Ťionarea ╚Öi plata produsului dorit sau prin trimiterea unui mesaj sau e-mail ulterior prin care comunica╚Ťi datele societ─â╚Ťii pl─âtitoare, datele personale furnizate fiind utilizate exclusiv în scopul proces─ârii cererii dumneavoastr─â ╚Öi pentru a v─â trimite factura produsului achizi╚Ťionat.

Procesator de pl─â╚Ťi

Pentru efectuarea pl─â╚Ťilor pe site-ul nostru, Academia de Investi╚Ťii folose╚Öte furnizori externi de procesare a pl─â╚Ťilor. În leg─âtur─â cu procesarea pl─â╚Ťilor în acest context, nu proces─âm ╚Öi nu re╚Ťinem date cu caracter personal sau informa╚Ťii precum datele cardului de credit/debit cu care se efectueaz─â plata. Aceste informa╚Ťii vor fi furnizate direct de dumneavoastr─â c─âtre procesatorul de pl─â╚Ťi Stripe, iar utilizarea acestor date este guvernat─â de politicile privind protec╚Ťia datelor apar╚Ťinând furnizorilor, care pot fi consultate aici

Procesare în scop de înregistrare ca Utilizator

În vederea acces─ârii produselor digitale este necesar ca Utilizatorul s─â î╚Öi creeze un cont. În aceast─â situa╚Ťie, Academia de Investi╚Ťii va folosi informa╚Ťiile pe care le furniza╚Ťi în sec╚Ťiunea corespunz─âtoare de creare ╚Öi logare în cont, precum date de contact ╚Öi date de identificare, în scopul de a v─â înregistra ca Utilizator ╚Öi de a v─â permite ulterior accesarea contului.

În calitate de Utilizator, ave╚Ťi posibilitatea de a solicita ╚Ötergerea contului ╚Öi a datelor personale prelucrate prin transmiterea în acest sens a unei solicit─âri c─âtre Academia de Investi╚Ťii, prin modalit─â╚Ťile de comunicare agreate ╚Öi prezentate.

Procesare în scop de trimitere a Newsletterului

În cazul în care v-a╚Ťi dat consim╚Ť─âmântul pentru abonarea la newsletterul Academia de Investi╚Ťii, preciz─âm c─â datele dumneavoastr─â cu caracter personal vor fi colectate, prelucrate ╚Öi utilizate în scopul de a v─â trimite diferite inform─âri din aria noastr─â de activitate, informa╚Ťii cu privire la eventuale campanii ╚Öi/sau mesaje de marketing.

Men╚Ťion─âm faptul c─â Academia de Investi╚Ťii î╚Öi rezerv─â dreptul de a selec╚Ťiona abona╚Ťii c─âtre care va trimite newslettere, precum ╚Öi dreptul de a elimina din baza de date orice membru care ╚Öi-a exprimat anterior consim╚Ť─âmântul. Exercitarea acestor drepturi poate fi efectuat─â f─âr─â niciun alt angajament ulterior din partea Academia de Investi╚Ťii ╚Öi f─âr─â vreo notificare prealabil─â în acest sens.

Procesare în scop de a r─âspunde solicit─ârilor

În situa╚Ťia în care ne contacta╚Ťi prin trimiterea unei solicit─âri, notific─âri, întreb─âri sau mesaj de orice natur─â, Academia de Investi╚Ťii va colecta ╚Öi va prelucra datele personale pe care le-a╚Ťi comunicat ╚Öi va putea solicita furnizarea unor date personale suplimentare, în scopul de a r─âspunde cererii adresate ╚Öi pentru a solu╚Ťiona eventuala situa╚Ťie sau problem─â expus─â.

Prin contactarea Academia de Investi╚Ťii prin oricare dintre modalit─â╚Ťile puse la dispozi╚Ťie, prin intermediul unor comunic─âri mijlocite sau nemijlocite, inclusiv prin utilizarea de platforme sociale, în╚Ťelege╚Ťi ╚Öi v─â exprima╚Ťi acordul ca datele dumneavoastr─â personale s─â fie prelucrate în conformitate cu prevederile prezentei Politici de confiden╚Ťialitate.

Procesare scop de solu╚Ťionare a solicit─ârilor juridice

Academia de Investi╚Ťii poate colecta, prelucra ╚Öi transmite informa╚Ťii privind datele dumneavoastr─â cu caracter personal c─âtre autorit─â╚Ťi de reglementare, factori de aplicare a legii sau c─âtre alte entit─â╚Ťi, în urm─âtoarele situa╚Ťii:

 • ca r─âspuns la o solicitare de natur─â juridic─â, în cazul în care poate fi considerat, cu bun─â-credin╚Ť─â, c─â legea impune acest fapt;
 • când poate fi considerat, cu bun─â-credin╚Ť─â, c─â este necesar pentru a detecta, preveni ╚Öi r─âspunde în cazul actelor de fraud─â, în cazul utiliz─ârii neautorizate sau necorespunz─âtoare a oric─ârui material care ne apar╚Ťine, în cazul eventualelor înc─âlc─âri ale termenilor ╚Öi condi╚Ťiilor sau politicilor noastre ori în situa╚Ťia altor activit─â╚Ťi d─âun─âtoare sau ilegale, în scopul de a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele care ne apar╚Ťin), pe dumneavoastr─â ╚Öi/sau pe al╚Ťii, inclusiv în cadrul investiga╚Ťiilor sau anchetelor demarate de autorit─â╚Ťile de reglementare.

Informa╚Ťiile privind datele personale pe care le primim de la sau despre dumneavoastr─â, pot fi accesate, prelucrate ╚Öi stocate o perioad─â mai lung─â de timp, în situa╚Ťia în care acestea fac obiectul unei solicit─âri de natur─â juridic─â sau unei obliga╚Ťii legale, unei anchete guvernamentale ori altor tipuri de investiga╚Ťii privind eventuale înc─âlc─âri ale termenilor ╚Öi condi╚Ťiilor sau politicilor noastre sau în alte cazuri pentru a preveni eventuale prejudicii.

 1. Divulgarea datelor cu caracter personal c─âtre ter╚Ťi

Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul Site-ului Academia de Investi╚Ťii vor putea fi divulgate ╚Öi/sau transferate c─âtre ter╚Ťi doar în situa╚Ťia în care exist─â consim╚Ť─âmântul dumneavoastr─â expres pentru a proceda în acest sens, cu excep╚Ťia situa╚Ťiilor în care exist─â o obliga╚Ťie legal─â/contractual─â pentru Academia de Investi╚Ťii de a proceda în acest mod.

Cu titlu de exemplu, Academia de Investi╚Ťii poate furniza date cu caracter personal c─âtre diferite organe ale sistemului judiciar, precum parchete, poli╚Ťie, instan╚Ťe judec─âtore╚Öti sau alte organe abilitate ale statului, în baza ╚Öi în limitele dispozi╚Ťiilor legale ╚Öi ca urmare a formul─ârii unei cereri exprese.

V─â rug─âm s─â ave╚Ťi în vedere faptul c─â pentru a putea procesa solicit─ârile dumneavoastr─â transmise în sec╚Ťiunea de plasare a unei comenzi ╚Öi achizi╚Ťionare a unui produs sau în sec╚Ťiunea de accesare a newsletterului gratuit de pe Site, este posibil ca, în anumite circumstan╚Ťe, s─â avem obliga╚Ťia de divulga datele dumneavoastr─â cu caracter personal, partenerilor cu care Academia de Investi╚Ťii colaboreaz─â ╚Öi/sau altor ter╚Ťi furnizori de servicii ai Academia de Investi╚Ťii.

Cu titlu de exemplu, Academia de Investi╚Ťii ar putea transmite datele personale colectate c─âtre diferi╚Ťi parteneri, precum furnizori de servicii IT (cloud, hosting) sau telecomunica╚Ťii, agen╚Ťii de publicitate, servicii de contabilitate ╚Öi resurse umane, furnizori de solu╚Ťii integrate sau de servicii juridice.

Cu toate acestea, Academia de Investi╚Ťii a adoptat m─âsuri tehnice ╚Öi organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum ╚Öi prelucrarea în conformitate cu cerin╚Ťele GDPR a datelor dumneavoastr─â de c─âtre entit─â╚Ťile men╚Ťionate anterior.

Academia de Investi╚Ťii se asigur─â, în limite rezonabile, c─â datele cu caracter personal colectate nu vor fi transmise în afara Spa╚Ťiului Economic European. Totu╚Öi, în situa╚Ťia în care va exista un transfer de date c─âtre state ter╚Ťe SEE, Academia de Investi╚Ťii se va asigura c─â transferurile sunt legitime ╚Öi c─â vor avea la baz─â consim╚Ť─âmântul expres al persoanei vizate sau un alt temei legal acceptat.

Informa╚Ťiile controlate de Academia de Investi╚Ťii ar putea fi transferate, transmise sau stocate ╚Öi prelucrate în SEE sau în alte ╚Ť─âri decât ╚Ťara în care locui╚Ťi, în scopurile descrise în aceast─â Politic─â. În asemenea cazuri, men╚Ťion─âm c─â utiliz─âm clauze contractuale standard aprobate de Comisia European─â ╚Öi ne baz─âm pe deciziile privind caracterul adecvat emise de Comisia European─â cu privire la anumite ╚Ť─âri, dup─â caz, în ceea ce prive╚Öte transferurile de date din SEE c─âtre Statele Unite ╚Öi c─âtre alte ╚Ť─âri.

 1. Prelucrarea datelor de c─âtre ter╚Ťi, alte site-uri ╚Öi sponsori

Site-ul www.academiadeinvestitii.ro poate con╚Ťine, la un moment dat, link-uri de acces c─âtre alte site-uri ale c─âror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale Academia de Investi╚Ťii.

V─â rug─âm s─â ave╚Ťi în vedere ╚Öi s─â consulta╚Ťi politicile de confiden╚Ťialitate ale celorlalte site-uri, Academia de Investi╚Ťii neasumându-╚Öi responsabilitatea cu privire la informa╚Ťiile trimise sau colectate de aceste ter╚Ťe p─âr╚Ťi.

De asemenea, în situa╚Ťiile în care interac╚Ťiona╚Ťi cu Academia de Investi╚Ťii prin intermediul re╚Ťelelor sociale, v─â rug─âm s─â ╚Ťine╚Ťi cont de faptul c─â ╚Öi alte ter╚Ťe p─âr╚Ťi pot avea acces la datele personale furnizate, precum Facebook sau Instagram.

 1. Prelucrare automat─â de date. Cookies

Site-ul www.academiadeinvestitii.ro folose╚Öte identificatori de tip Cookie.

Aspectele referitoare la folosirea identificatorilor de tip Cookie sunt guvernate de Politica de cookies, care reprezint─â parte integrant─â ╚Öi care completeaz─â aceast─â Politic─â ╚Öi Termenii ╚Öi Condi╚Ťiile Site-ului. V─â rug─âm s─â citi╚Ťi cu aten╚Ťie întregul con╚Ťinut al Politicii de cookies, aici.

În calitate de persoan─â vizat─â, ave╚Ťi op╚Ťiunea de a v─â exercita dreptul privind dezactivarea Cookies, astfel cum este acesta men╚Ťionat în sec╚Ťiunea drepturilor de care dispune╚Ťi.

 1. Stocarea datelor

Academia de Investi╚Ťii poate p─âstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, necesare în vederea îndeplinirii scopurilor enun╚Ťate sau apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior.

Alte obliga╚Ťii legale ale Academia de Investi╚Ťii, procese ╚Öi/sau anchete pot necesita, de asemenea, re╚Ťinerea anumitor date cu caracter personal pe care ni le-a╚Ťi furnizat.

Cu caracter general, p─âstr─âm datele dumneavoastr─â cu caracter personal numai pe perioada necesar─â pentru îndeplinirea scopului pentru care ni le-a╚Ťi furnizat, pentru a satisface nevoile dumneavoastr─â, pentru a r─âspunde solicit─ârilor adresate sau pentru a ne îndeplini obliga╚Ťiile legale.

La acest moment, ne raport─âm la urm─âtoarele criterii pentru stabilirea duratei de stocare a datelor:

 • În cazul în care ne-a╚Ťi furnizat informa╚Ťii pentru a ob╚Ťine produsele furnizate de Academia de Investi╚Ťii, prin plasarea unei comenzi, vom colecta ╚Öi prelucra datele personale în scopul onor─ârii comenzii, precum ╚Öi îndeplinirii obliga╚Ťiilor contractuale ╚Öi/sau legale. Astfel de date personale stocate în bazele noastre de date vor fi ╚Öterse din eviden╚Ťe în termen de maxim 5 (cinci) ani de la data ultimei comenzi, cu excep╚Ťia datelor personale necesare din perspectiv─â financiar-contabil─â, care vor fi prelucrate ╚Öi stocate pe perioada stabilit─â de lege.
 • În cazul în care ne-a╚Ťi furnizat informa╚Ťii pentru a v─â crea ╚Öi a accesa contul de Utilizator în vederea acces─ârii produselor digitale, vom colecta ╚Öi prelucra datele personale în scopul de a recunoa╚Öte ╚Öi permite accesarea contului. ╚Üinând cont de posibilitatea permanent─â de accesare a contului ╚Öi vizionare a cursurilor video, acordat─â pe perioad─â nelimitat─â, astfel de date personale vor fi prelucrate ╚Öi stocate în bazele noastre de date pân─â în momentul în care anula╚Ťi subscrip╚Ťia lunar─â ori anual─â sau pân─â în momentul în care decide╚Ťi c─â nu mai dori╚Ťi de╚Ťinerea contului ╚Öi ne ve╚Ťi trimite o solicitare de ╚Ötergere a datelor personale.
 • În cazul în care ne-a╚Ťi furnizat informa╚Ťii pentru încheierea unor eventuale contracte sau acorduri ulterioare de colaborare, vom colecta ╚Öi prelucra datele personale în scopul încheierii ╚Öi execut─ârii contractului, precum ╚Öi îndeplinirii obliga╚Ťiilor contractuale ╚Öi/sau legale. Astfel de date personale vor fi prelucrate ╚Öi stocate pe perioada necesar─â îndeplinirii obiectului contractului ╚Öi îndeplinirii eventualelor obliga╚Ťii legale ce decurg din acesta. De exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile, termenul de stocare prev─âzut de lege este de 10 (zece) ani de la data încheierii exerci╚Ťiului financiar în cursul c─âruia au fost întocmite.
 • În cazul în care v-a╚Ťi exprimat op╚Ťiunea de a v─â abona la newsletterul Academia de Investi╚Ťii, vom colecta ╚Öi prelucra datele personale în scopul de a v─â transmite diferite inform─âri din aria noastr─â de activitate, informa╚Ťii cu privire la eventuale campanii ╚Öi/sau mesaje de marketing. Astfel de date vor fi prelucrate ╚Öi stocate pân─â în momentul în care decide╚Ťi s─â v─â dezabona╚Ťi, utilizând una dintre variantele oferite în acest scop.
 • În cazul în care ne contacta╚Ťi cu anumite întreb─âri sau solicit─âri, vom colecta ╚Öi prelucra datele personale în scopul de a r─âspunde cererii adresate. Astfel de date personale vor fi prelucrate ╚Öi stocate pe perioada necesar─â proces─ârii solicit─ârii ╚Öi solu╚Ťion─ârii acesteia, dar nu mai mult de 5 (cinci) ani de la ultima coresponden╚Ť─â trimis─â.
 • În cazul modulelor cookie utilizate, acestea sunt stocate pe computer atât timp cât este necesar pentru atingerea scopurilor pe care le îndeplinesc (de exemplu cookie-urile pentru sesiunea de autentificare în cont) ╚Öi pentru o perioad─â definit─â în conformitate cu reglement─ârile ╚Öi îndrum─ârile uzuale. Pentru a afla mai multe detalii despre utilizarea modulelor cookie, v─â rug─âm s─â parcurge╚Ťi Politica de cookies prezent─â pe Site-ul nostru.
 1. Drepturile persoanelor vizate

Persoanele vizate au urm─âtoarele drepturi, în conformitate cu GDPR, în ceea ce prive╚Öte datele personale pe care Academia de Investi╚Ťii le prelucreaz─â:

 • Dreptul de acces la datele prelucrate: ave╚Ťi dreptul de a accesa datele personale pe care le de╚Ťinem. Prima furnizare de informa╚Ťii se va face f─âr─â a percepe niciun fel de tax─â. Dac─â ve╚Ťi mai avea nevoie de copii ale informa╚Ťiilor deja furnizate, este posibil sa╠ć percepem o taxa╠ć rezonabila╠ć, ╚Ťinând cont de costurile administrative de furnizare a informa╚Ťiilor. Solicit─ârile v─âdit neîntemeiate, excesive sau repetate pot sa╠ć nu primeasc─â un r─âspuns.
 • Dreptul la rectificarea datelor: ave╚Ťi dreptul sa╠ć cere╚Ťi ca datele dumneavoastr─â sa╠ć fie rectificate daca╠ć sunt inexacte sau învechite ╚Öi/sau sa╠ć le completa╚Ťi, daca╠ć acestea sunt incomplete.
 • Dreptul la ╚Ötergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): în anumite circumstan╚Ťe, ave╚Ťi dreptul de a ob╚Ťine ╚Ötergerea sau distrugerea datelor dumneavoastr─â. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori este posibil sa╠ć fim nevoi╚Ťi sa╠ć re╚Ťinem datele dumneavoastr─â din motive legale sau juridice.
 • Dreptul la restric╚Ťionarea prelucr─ârii: ave╚Ťi dreptul sa╠ć solicita╚Ťi restric╚Ťionarea proces─ârii datelor dumneavoastr─â. Acest lucru înseamn─â ca╠ć prelucrarea datelor dumneavoastr─â este limitata╠ć, astfel încât sa╠ć putem p─âstra datele, dar sa╠ć nu le utilizam sau sa╠ć le proces─âm. Acest drept se aplica╠ć în circumstan╚Ťe specifice prev─âzute de Regulamentul general privind protec╚Ťia datelor, ╚Öi anume:
 • exactitatea datelor este contestata╠ć de persoana vizata╠ć (dumneavoastr─â), pentru o perioada╠ć care permite operatorului (Academia de Investi╚Ťii) sa╠ć verifice corectitudinea acestora;
 • prelucrarea este ilegala╠ć ╚Öi persoana vizata╠ć (dumneavoastr─â) se opune ╚Ötergerii datelor ╚Öi solicita╠ć restric╚Ťia de utilizare a acestora;
 • operatorul (Academia de Investi╚Ťii) nu mai are nevoie de date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizata╠ć (dumneavoastr─â) pentru stabilirea, exercitarea sau ap─ârarea unor preten╚Ťii legale;
 • persoana vizata╠ć (dumneavoastr─â) a ridicat obiec╚Ťii proces─ârii bazate pe motive legitime din partea operatorului (Academia de Investi╚Ťii), i╠én temeiul verific─ârii daca╠ć motivele legitime ale operatorului (Academia de Investi╚Ťii) dep─â╚Öesc pe cele ale persoanei vizate (dumneavoastr─â).
 • Dreptul la portabilitatea datelor: ave╚Ťi dreptul sa╠ć muta╚Ťi, sa╠ć copia╚Ťi sau sa╠ć transfera╚Ťi datele care va╠ć intereseaz─â din baza noastr─â de date într-o alta. Acest lucru se aplica╠ć numai datelor pe care le-a╚Ťi furnizat, atunci când procesarea se bazeaz─â pe consimt╠Ža╠ćma╠éntul dumneavoastr─â sau pe baza unui contract ╚Öi este implementata╠ć prin mijloace automate, u╚Öor accesibile.
 • Dreptul de opozi╚Ťie: va╠ć pute╚Ťi opune i╠én orice moment prelucr─ârii datelor dumneavoastr─â atunci când o astfel de prelucrare se bazeaz─â pe un interes legitim.
 • Dreptul de a retrage consim╚Ť─âmântul în orice moment: va╠ć pute╚Ťi retrage consimt╠Ža╠ćma╠éntul în ceea ce prive╚Öte prelucrarea datelor dumneavoastr─â atunci când o astfel de procesare se bazeaz─â pe consimt╠Ža╠ćma╠ént. Retragerea consimt╠Ža╠ćma╠éntului nu afecteaz─â legalitatea prelucr─ârii pe baza consimt╠Ža╠ćma╠éntului înainte de retragerea acestuia.
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competent─â: ave╚Ťi dreptul sa╠ć depune╚Ťi o plângere în fa╚Ťa autorit─â╚Ťii de protec╚Ťie a datelor din ╚Ťara dumneavoastr─â de re╚Öedin╚Ť─â sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protec╚Ťie a datelor oferite de Academia de Investi╚Ťii. În România, acest organ este reprezentat de Autoritatea Na╚Ťional─â de Supraveghere a Prelucr─ârii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), care are sediul în Bucure╚Öti, bd. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod po╚Ötal 010336 ╚Öi are urm─âtoarele date de contact: telefon +40.318.059.211 sau +40.318.059.212, adres─â de e-mail [email protected].
 • Dreptul de a v─â opune prelucr─ârii datelor dumneavoastr─â de c─âtre noi atunci când desf─â╚Öur─âm ac╚Ťiuni în interes public sau în interesele legitime proprii ori ale unui ter╚Ť: va╠ć pute╚Ťi opune în orice moment prelucr─ârii datelor dumneavoastr─â atunci când o astfel de prelucrare se bazeaz─â pe un interes legitim.
 • Dreptul de a v─â opune prelucr─ârii datelor dumneavoastr─â în scopuri de marketing direct (dreptul de dezabonare): ave╚Ťi posibilitatea, permanent─â ╚Öi total─â, de a v─â dezabona de la newsletterul nostru sau s─â ne solicita╚Ťi s─â nu v─â mai trimitem mesaje de tip marketing, fie prin accesarea linkului de dezabonare inclus în cadrul e-mailurilor, fie prin transmiterea c─âtre Academia de Investi╚Ťii a unui e-mail de solicitare de ╚Ötergere din baza de date.
 • Dreptul de a dezactiva Cookies: ave╚Ťi posibilitatea, în parte sau total─â, de a dezactiva modulele cookie. Set─ârile din browserele de Internet sunt de obicei programate i╠én mod implicit pentru a accepta modulele cookie, dar pute╚Ťi sa╠ć le modifica╚Ťi în mod facil prin accesarea ╚Öi schimbarea set─ârilor browserului. Pentru mai multe detalii, vizita╚Ťi Politica de cookies.

V─â pute╚Ťi exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce prive╚Öte datele personale pe care Academia de Investi╚Ťii le prelucreaz─â prin adresarea unei simple cereri c─âtre Academia de Investi╚Ťii, la datele de contact furnizate. Într-o astfel de situa╚Ťie, este foarte posibil s─â solicit─âm o dovad─â a identit─â╚Ťii dumneavoastr─â.

Preciz─âm faptul c─â drepturile enumerate mai sus nu au caracter absolut. În anumite situa╚Ťii pot exista excep╚Ťii, astfel c─â fiecare cerere primit─â va fi analizat─â pentru a decide dac─â aceasta este întemeiat─â sau nu. În situa╚Ťia în care cererea este întemeiat─â, aceasta va fi solu╚Ťionat─â conform solicit─ârii. În cazul în care cererea este neîntemeiat─â, o vom respinge ╚Öi dac─â se impune, v─â vom transmite motivele refuzului, precum ╚Öi drepturile de care beneficia╚Ťi în continuare.

Academia de Investi╚Ťii va depune toate demersurile pentru a r─âspunde solicit─ârilor adresate în termen de maxim 30 (treizeci) de zile. Cu toate acestea, în anumite situa╚Ťii ╚Öi ╚Ťinând cont de diferite circumstan╚Ťe, acest termen poate fi prelungit, raportat la complexitatea cererii, num─ârul mare de cereri primite, imposibilitatea de a identifica persoana solicitant─â în termen optim sau a╚Öteptarea unor r─âspunsuri de la alte organisme.

În situa╚Ťia dezabon─ârii de la mesajele de tip marketing, v─â rug─âm s─â ╚Ťine╚Ťi cont c─â aceast─â dezabonare nu se aplic─â ╚Öi datelor personale pe care ni le-a╚Ťi furnizat în temeiul altui scop, spre exemplu în momentul în care a╚Ťi solicitat ob╚Ťinerea unui produs din partea Academia de Investi╚Ťii.

 

 

 1. Securitatea prelucr─ârii

Academia de Investi╚Ťii a adoptat m─âsuri tehnice ╚Öi organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerin╚Ťele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastr─â cu caracter personal împotriva oric─âror ac╚Ťiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunz─âtoare sau divulgare, modificare neautorizat─â, distrugere sau pierdere accidental─â. To╚Ťi angaja╚Ťii ╚Öi colaboratorii Academia de Investi╚Ťii, precum ╚Öi orice ter╚Ťe p─âr╚Ťi care ac╚Ťioneaz─â în numele ╚Öi pe seama Academia de Investi╚Ťii sunt obligate s─â respecte confiden╚Ťialitatea informa╚Ťiilor dumneavoastr─â, în conformitate cu prevederile prezentei Politici de protec╚Ťie a datelor.

În vederea garant─ârii protec╚Ťiei oferite cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucr─âm, Academia de Investi╚Ťii a implementat m─âsuri precum adoptarea unor politici dedicate de prelucrare a datelor ╚Öi de protejare a sistemelor privind un eventual acces neautorizat, a procedat la minimizarea ╚Öi limitarea datelor pe care le prelucreaz─â, a procedat la restrângerea accesului la datele prelucrate, a utilizat tehnologii care s─â asigure securitatea datelor ╚Öi a instruit personalul ╚Öi colaboratorii cu privire la legisla╚Ťia aplicabil─â.

Cu toate acestea, atragem aten╚Ťia c─â pot surveni ╚Öi evenimente nedorite care s─â presupun─â apari╚Ťia a diferite incidente sau bre╚Öe de securitate. În asemenea situa╚Ťii, vom urma procedura de raportare ╚Öi notificare a incidentelor de securitate ╚Öi vom efectua toate demersurile necesare pentru a reduce efectele incidentului ╚Öi pentru a readuce situa╚Ťia în starea de normalitate în care s-a aflat anterior.

 1. Exonerarea de r─âspundere

Site-ul Academia de Investi╚Ťii poate con╚Ťine leg─âturi c─âtre alte site-uri ╚Öi/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea Academia de Investi╚Ťii. Academia de Investi╚Ťii nu î╚Öi asum─â nicio responsabilitate cu privire la con╚Ťinutul acestor site-uri ╚Öi, prin urmare, nu va putea fi ╚Ťinut─â r─âspunz─âtoare pentru con╚Ťinutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informa╚Ťiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Academia de Investi╚Ťii nu va fi responsabil─â de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale ╚Öi/sau patrimoniale cauzate de accesul pe respectivele site-uri.

Ca atare, Academia de Investi╚Ťii v─â încurajeaz─â ╚Öi v─â sf─âtuie╚Öte s─â lectura╚Ťi ╚Öi s─â lua╚Ťi cuno╚Ötin╚Ť─â de Politicile de confiden╚Ťialitate existente pe orice site ╚Öi/sau aplica╚Ťie pe care o accesa╚Ťi, înainte de a proceda la furnizarea de date cu caracter personal.

 1. Actualizarea Politicii de protec╚Ťie ╚Öi prelucrare a datelor cu caracter personal

V─â rug─âm s─â ave╚Ťi în vedere faptul c─â prezenta Politic─â poate face obiectul unor modific─âri periodice de con╚Ťinut, prin actualizarea Site-ului Academia de Investi╚Ťii. Prin urmare, este necesar s─â verifica╚Ťi aceast─â pagin─â pentru orice actualizare.

V─â rug─âm s─â nu continua╚Ťi s─â utiliza╚Ťi Site-ul Academia de Investi╚Ťii dac─â nu sunte╚Ťi de acord cu astfel de modific─âri.

Termeni prezentei Politici se interpreteaz─â în conformitate cu legisla╚Ťia aplicabil─â.